Sjukdomar & skador

Kissing spines hos häst

Kissing spines hos häst

En vanlig diagnos i samband med ryggbesvär hos hästar är överridande tornutskott eller så kallade ”kissing spines”.  Alla hästraser, kön och åldrar kan få kissing spines.

Vid denna sjukdom ses förändringar i bröst- och/eller ländkotornas tornutskott. Tornutskotten är närmare varandra än normalt eller har förändringar i form av ökad bentäthet (skleros), minskad bentäthet (lysis) eller så kan de till och med vara i kontakt med varandra eller vara sammanvuxna

kissing-spines(1)_600

Tornutskott i sadelstaden på en häst med kissing spines. Röntgenbild från Universitetsdjursjukhuset vid SLU.

Symtomen vid kissing spines kan vara mycket olika. Det är viktigt att veta att alla hästar med kissing spines inte har problem av det!

Ger inte alltid problem

I en svensk studie av 33 väl fungerande tävlingshästar från 2004 hade cirka 2/3 av hästarna någon grad av kissing spines. I en annan studie från samma forskargrupp av hästar med ryggproblem hade också 2/3 av hästarna kissing spines förändringar. Detta visar att det inte finns ett självklart samband mellan kissing spines förändringar och problem för hästen.

De hästar som har problem av förändringar i tornutskotten visar olika grader av de symtom som beskrivits ovan. Hästar med omfattande förändringar får oftast en försämrad rörlighet i ryggen, framförallt när det gäller  böjning/sträckning. Sekundärt kommer också stelhet och smärta från muskulaturen när hästen spänner sig.

Ridprov viktigt vid diagnos

Det svåra, men viktigaste, vid utredning av en häst med kissing spines, är att fastställa om förändringarna i tornutskotten är det som orsakar hästens problem. Den mest pålitliga metoden är att använda lokal bedövning i ryggen, där man bedömer effekten av bedövningen med ett ridprov.

Ryttaren och veterinären bedömer gemensamt om det har blivit någon förbättring i hästens rörelser och beteende efter bedövningen. Kissing spines förändringar kan ses med röntgen.

Med scintigrafi  kan man bedöma om det finns ökad aktivitet i förändrade eller till synes normala tornutskott, det vill säga om förändringarna är avslutade eller fortfarande aktiva. Ultraljud är användbart för att bedöma toppen på tornutskotten, avståndet mellan dem och ligamentet på toppen av utskotten.

Rätt träning är viktig

Man vet inte säkert varför vissa hästar drabbas, men man anser att det finns en medfödd predisposition för sjukdomen. Ibland hävdas det att hästar med kort rygg har större risk att drabbas, teorier finns också om att tyngden av sadel och ryttare eller hur hästen belastas vid ridning är orsaken till problemet.

Dock uppträder kissing spines även hos hästar som aldrig blivit ridna, så detta kan inte vara hela sanningen. Behandlingen vid kissing spines är densamma som tidigare beskrivits.

Om hästen får tillräckligt med tid och man anpassar kraven på den, kan många hästar med kissing spines fungera bra. Det är dock viktigt att en häst med kissing spines fortsätter att tränas och arbetas på lämpligt sätt- det är inte en sjukdom man botar genom vila.

 

Text: Karin Roethlisberger-Holm, veterinär och forskare, SLU 2012-01-27