Sjukdomar & skador

Operation av häst

Operation av häst - så kan det gå till

För hästägare är operationssalen en sluten värld där de sällan har möjlighet att följa ingreppet på hästen. Detta beror bland annat på de mycket strikta hygienkrav som ställs vid operationer. Alla kirurgiska ingrepp kan i värsta fall medföra infektioner vilket man till varje pris vill undvika.

HästSverige ger dig en inblick i vad som händer inför, under och efter en operation. Texten och bilderna skildrar hur det kan gå till en vanlig dag på Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU i Uppsala. Bilderna är tagna på den gamla hästkliniken, byggd på 1970-talet, som UDS nu flyttar ifrån.

Inom modern veterinärmedicin är operation av häst vanligt för att behandla skador, sjukdomar samt för att ställa vissa diagnoser. I de flesta fall sövs hästen vid ingreppet men det förekommer även att hästar opereras stående (vakna) med sedering (lugnande), lokalbedövning och smärtlindring.

Artroskopi (titthålskirurgi i leder) är det vanligaste ingreppet på de flesta hästkliniker som utför operationer. Artroskopi görs bland annat för att ta bort lösa benbitar, rensa ledytor där det utvecklats artros eller för att kunna ställa en diagnos om skada.

Att söva en häst är inte helt riskfritt då den tunga kroppen kan ta skada om den ligger under lång tid. Genom ny forskning vid bland annat SLU, har metoderna att hålla häst sövd och därefter klara uppvakningen förbättrats radikalt de senaste åren. Exempel på det är att hästen tillförs gasen kvävemonoxid vilket förbättrar allmäntillståndet efter utfört ingrepp.
Läs mer om forskningen kring sövda hästar.

Vid planerad operation (inte akut):

Oftast anländer hästen till kliniken dagen innan för att acklimatisera sig vid miljön vilket ger en bättre och säkrare narkos. Hästen utfodras på kvällen men får därefter inget foder på morgonen innan operationen.

IMG_5946(1)(1)_350

På morgonen undersöks hästens status vad gäller hjärta, andning, temperatur och allmäntillstånd. Här har hästen hämtats från boxen och ska förberedas inför operation.

Operation vid akut skada eller sjukdom

Akuta operationer görs enligt samma principer som planerad åtgärd, men är oftast mer personalintensiva på grund av tidsfaktorn; att försöka rädda hästens liv (gäller främst vid buköppningar vid kolik av olika slag).

En buköppning är en större operation, och det är viktigt att känna till att den är förenad med vissa komplikationsrisker. En kolikhäst med tarmvred kan till exempel ha störd blodcirkulation, och ibland ha svårt att klara narkosen.

Andra typer av akuta operationer är vid frakturer. Det är god prognos på frakturer på huvudets ben, och vissa frakturer vid kotan eller vid armbågen. Frakturer av större ben i kroppen, till exempel skankbenet är sällan möjliga att åtgärda vid en operation och leder oftast till avlivning.

Omfattande sårskador är exempel på akuta skador där operation kan behövas bland annat för att rengöra sårskador och få till en bra läkning.

Exempel på operationer som utförs vid en hästklinik:

  • Lösa benbitar ( görs med artroskopi)
  • Rensning av skadat ledbrosk (görs med artroskopi)
  • Kolik (görs med buköppning)
  • Urinsten (görs med buköppning)
  • Kastration (görs med allmän kirurgi)
  • Sårskador (görs med allmän kirurgi)
  • Frakturer (görs med allmän kirurgi samt skruvar och plattor)
  • Ögonskador
  • Tumörer på äggstockar (laparoskopi, titthålskirurgi i bukhålan)
  • Tänder

Se film hur en operation av häst kan gå till. Inspelad på hästkliniken vid Universitetsdjursjukhuset, SLU i Uppsala.

Källa: Flemming Winberg, chefsveterinär UDS (Universitetsdjursjukhuset vid SLU) och Tamas Toth, kirurg vid UDS

Det är två olika hästar som visas på bilderna ovan och hästarnas ägare har gett tillstånd till publicering på HästSverige.

Operation av häst - olika studier

Vid SLU har gjorts ett antal studentarbeten med anknytning till sövning av häst vid operation.