Sjukdomar & skador

Hästinfluensa

Hästinfluensa, är det farligt?

Hästinfluensa är en sjukdom som orsakas av ett influensavirus. Hästar, åsnor, zebror och andra hästdjur kan smittas. Om de inte är vaccinerade kan de få hög feber, hosta och ont i musklerna.

Tänk på att en smittad häst kan sprida virus vidare långa sträckor. Vid hosta kan virus spridas upp till 45 meter.

Hästinfluensa ger ofta nedsatt kondition och försämrade resultat i flera veckor. Allvarligare följder av hästinfluensa kan också förekomma, som lunginflammation. Unga och ovaccinerade hästar drabbas ofta hårdast.

Bra vaccin mot hästinfluensa finns på marknaden och svenska hästar är ganska väl vaccinerade. Influensavirus kan ändra sin karaktär snabbt och ofta, så vaccinerna måste anpassas.

hastinfluensa(1)_270

Skrällig hosta och hög feber är typiska symptom på hästinfluensa. Illustration: Helena Johansson, SVA

Även hundar kan drabbas

Tidigare trodde man att endast hästdjur kunde få hästens speciella influensatyp. Men i början av 2000-talet kom rapporter från USA att hundar insjuknat i hästinfluensa. Det har oftast gällt hundar som levt väldigt tätt tillsammans med hästar.

Exempel på det är kapplöpningshundar som bor vid hästkapplöpningshästar, samt jakthundar i England som bor och transporteras tillsammans med jakthästar.  I Sverige finns dock inga kända fall av hästinfluensa på hundar.

Obligatorisk vaccination

Det är obligatoriskt att vaccinera tävlingshästar inom alla svenska hästsporter. Det är viktigt att så många hästar i stallet som möjligt är vaccinerade, oavsett om de tävlar eller inte. Då ger vaccinationen ett så bra skydd som möjligt, smittspridningen blir minimal. När influensaviruset drabbar en ovaccinerad häst börjar viruset föröka sig i hästen, som i sin tur då utsöndrar stora mängder virus som kan smitta andra hästar. Däremot är det mycket svårare för viruset att föröka sig och spridas om hästarna är vaccinerade. Korrekt vaccinerade hästar utsöndrar inte lika mycket virus som ovaccinerade hästar.

Under en period var det frivilligt att vaccinera tävlingshästar inom travet i Sverige, till skillnad från andra länder. Reglerna ändrades så att det åter blev obligatoriskt efter att influensan härjat i flera utbrott i svenska travstallar 2007.

Vacciner mot hästinfluensa ger inte alltid 100 procent skydd mot infektion, men smittade vaccinerade hästar blir inte lika sjuka och smittsamma som ovaccinerade. De får som regel inga komplikationer och de kommer snabbare tillbaka i kondition.

Tillbaka till Infektioner »

Relaterat: