Hästens miljö

Vaccination

Vaccination av hästen

För att hästen ska få ett skydd mot vissa sjukdomar bör den vaccineras. Den vanligaste vaccinationen ges mot hästinfluensa.

IMG_4384
Att vaccinera är ett enkelt och billigt sätt att skydda sin häst mot smittor. När och mot vad hästen är vaccinerad samt av vilken veterinär, skrivs in i passet. Foto: Carin Wrange

Hästinfluensa är en luftburen virussjukdom som är mycket smittsam. Hästar som tävlar inom ridsport och travsport måste hållas vaccinerade mot hästinfluensa för att få starta.

Vaccinationen ska förnyas varje år, och i regel vaccineras hästar redan som föl för att få bra skydd.

Alla hästar bör även vaccineras mot stelkramp. Det ger ett bra skydd om hästen drabbas av någon typ av sårskada.

Stelkramp orsakas nämligen av jordbakterier som utvecklas i syrefattiga miljöer, till exempel djupa sår. Bakterierna bildar ett gift som angriper nervsystemet. Vaccination mot stelkramp bör ges redan till föl, och sedan fyllas på minst var tredje år.

Allt fler vaccineras mot botulism

På senare år har det blivit allt vanligare att hästar vaccineras mot botulism. Botulism orsakas av det mycket starka nervgiftet botulin eller botulinumtoxin, ett av de allra mest potenta gifterna som finns. Botulinum produceras av bakterien Clostridium botulinum som trivs bäst i syrefri miljö.

Den vanligaste förgiftningsvägen vid botulism hos vuxna hästar är intag av foder eller strö som innehåller toxin. Om jord, gödsel, gammal förna och/eller kadaver kommer med i fodret vid skörden kan bakteriesporerna få goda förutsättningar att växa till. Botulinumvaccination ges en gång årligen.

Många avelsston vaccineras numera mot virusabort under dräktigheten. Abortvirus kan nämligen medföra att dräktiga ston som insjuknar kastar sitt foster sent under dräktigheten, oftast under åttonde månaden.

Läs mer om smittspridning

Testa dina kunskaper om smittskydd för hästar

Svara på frågorna om smittskydd i HästSveriges quiz