Sjukdomar & skador

Kvarka

Kvarka hos hästar

Den fruktade sjukdomen kvarka hos hästar orsakas av en bakterie, Streptococcus equi subspecies equi. Nya utbrott sker ständigt, ungefär 75 gårdar per år i Sverige. Efter många års forskning finns nu ett vaccin mot kvarka.

Kvarka är en riktigt besvärlig sjukdom som det ofta tar lång tid att bli av med från ett stall. Drabbade hästar får feber, näsflöde och svullna lymfknutor, som ofta utvecklas till bölder mellan ganascherna.

Andningsvägarna kan svullna och då får hästen svårt att andas. En del hästar visar lindrigare symtom men är ändå smittförande. Följdsjukdomar som lunginflammation, bölder på andra ställen i kroppen och vätskeansamling som gör att hästen svullnar upp kan uppträda, men är inte så vanligt.

kvarka-hos-hast

Kvarkasjuka hästar kan få stora varbölder som behöver tömmas. Foto: Alexandra Rashem

Smittspridning

Bakterien kan spridas från de sjuka hästarnas svalg, näsflöde och bölder.

Smitta sker främst genom direktkontakt mellan hästar, men även via inredning, utrustning och människor. För att inte sprida smitta bör de som haft kontakt med sjuka hästar byta kläder och skor och desinfektera sig. Från smitta till sjukdom räknar man med 3-14 dagar och hästen är smittsam 24-48 timmar efter att feber visat sig. Tillfrisknade hästar kan utsöndra bakterier ytterligare 2-3 veckor, ibland betydligt längre. Hästar som genomgått kvarka får en viss motståndskraft mot ny infektion.

Risk för att utveckla långvarig smittsamhet finns också. Då finns bakterier kvar i hästens svalg, i de så kallade luftsäckarna. Det kan bli en infektion med slem, var och kvarkabakterier. Så småningom kan intorkade klumpar och ”stenar” bildas som hästen inte klarar att rena sig från utan behandling.

För att bäst hitta en symtomlös smittbärare måste veterinär undersöka luftsäckarna via nosen med en speciell utrustning. Veterinären letar efter tecken på infektion och tar prov för kvarkabakterien S. equi. Utan provtagning kan man aldrig säkert veta att den till synes tillfrisknade hästen inte längre bär på smittan.

IMG_9113

Vid undersökning av hästens luftsäckar går det att hitta bakterier som gömmer sig. Foto: Eleonor Haking

Sedan 2022 finns det ett vaccin mot kvarka tillgängligt som kan rekommenderas för hästar som utsätts för smittrisker. Det är också viktigt att skydda hästar mot kvarka och andra infektioner genom att använda ett separat mottagningsstall med egen utevistelse för nytillkomna hästar. Efter minst två, helst tre, veckors karantän kan man släppa in de nya bland de befintliga hästarna, om de verkar hålla sig friska. Använd särskilda kläder och skor samt god hygien med handtvätt och gärna handdesinfektion före och efter besök i karantänstallet.

När man lämnar hemmastallet för träning eller tävling bör man inte låta hästen hälsa på hästar från andra stall och själv ska man inte klappa andra hästar i onödan. Egen hink och annan utrustning är också bra att ha med. Ställ krav på renlighet om hästen ska stallas upp.

IMG_5511 (1)

För att undvika smitta bör du eller hästen, aldrig hälsa på främmande hästar när ni är på tävlingar. Foto: Ulf Gärdebo

Om hästen får kvarka

Misstänker man att man fått in kvarka i stallet bör man direkt isolera den sjuka hästen från de övriga och för övrigt följa råden som ges ovan. Väldigt tidigt i sjukdomen utgör hästen en mindre smittrisk än när det gått lite längre. Hagar där sjuka hästar vistats bör stå tomma minst en månad innan andra släpps in. Man ska naturligtvis också kontakta veterinär för att få den sjuka hästen undersökt och samtidigt inhämta råd från veterinären om smittskydd. Antibiotikabehandling vid kvarka behövs relativt sällan. En bedömning från fall till fall görs av veterinären.
Kvarka hör till de hästsjukdomar som ska anmälas till länsveterinär.

Text: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA, senast uppdaterad 2022-04-25.

Tillbaka till Infektioner »

Relaterat:

Kvarka hos häst

Vill du veta mest om kvarka på häst? Läs de vetenskapliga rapporterna direkt från några olika svenska forskningsprojekt om kvarka.

Avhandling vid SLU

Streptococcus equi subsp equi and Streptococcus equi subsp zooepidemicus – upper respiratory disease in horses and zoonotic transmission to humans -Susanne Lindahl – avhandling inom veterinärmedicin vid SLU

Svenska slutrapporter i forskningsprojekt om kvarka

Tysta smittbärare av kvarkabakterien Streptococcus equi – utökad longitudinell studie – Gittan Gröndahl, 2017

Stoppa smittspridningen av kvarka – en studie av tysta smittbärare av Streptococcus equiGittan Gröndahl, 2014

Studier av extracellulära proteiner hos Streptococcus equi och Streptococcus zooepidemicus för ökad kunskap om olika streptokockinfektioner hos häst – Bengt Guss, 2014

Subkliniska luftvägsinfektioner hos häst– Viveca Båverud, 2013

Molekylärbiologiska studier av hästpatogena streptokocker för ökad kunskap om sjukdomen kvarka – Bengt Guss, 2012

Sammanfattningar av svenska forskningsartiklar om kvarka

Strangvac: A recombinant fusion protein vaccine that protects against strangles, caused by Streptococcus equi
Carl Robinson, Lars Frykberg, Margareta Flock, Bengt Guss, Andrew S Waller, Jan-Ingmar Flock

Real-time PCR for detection and differentiation of Streptococcus equi subsp. equi and Streptococcus equi subsp. zooepidemicus. Båverud V, Johansson SK, Aspan A. Vet Microbiol. 2007 Oct 6;124(3-4):219-29.

Tracing outbreaks of Streptococcus equi infection (strangles) in horses using sequence variation in the seM gene and pulsed-field gel electrophoresis. Lindahl S, Söderlund R, Frosth S, Pringle J, Båverud V, Aspán A. Vet Microbiol. 2011 Nov 21;153(1-2):144-9.

Getting to grips with strangles: an effective multi-component recombinant vaccine for the protection of horses from Streptococcus equi infection. Guss B, Flock M, Frykberg L, Waller AS, Robinson C, Smith KC, Flock JI. PLoS Pathog. 2009 Sep;5(9):e1000584

Protective effect of vaccination with recombinant proteins from Streptococcus equi subspecies equi in a strangles model in the mouse.
Flock M, Karlström A, Lannergård J, Guss B, Flock JI. Vaccine. 2006 May 8;24(19):4144-51.

Recombinant Streptococcus equi proteins protect mice in challenge experiments and induce immune response in horses.
Flock M, Jacobsson K, Frykberg L, Hirst TR, Franklin A, Guss B, Flock JI. Infect Immun. 2004 Jun;72(6):3228-36.

Vaccination of horses against strangles using recombinant antigens from Streptococcus equi.
Waller A, Flock M, Smith K, Robinson C, Mitchell Z, Karlström A, Lannergård J, Bergman R, Guss B, Flock JI. Vaccine. 2007 May 4;25(18):3629-35.

Tillbaka till Infektioner »