Sjukdomar & skador

Atypisk myopati

Atypisk myopati

Atypisk myopati eller säsongsbunden betesmyopati är en ovanlig typ av allvarlig korsförlamning som ses hos betande hästar.

Tysklönn (sykomorlönn) och asklönn misstänks kunna orsaka förgiftning som ger kraftigt muskelsönderfall. En drabbad häst får andningssvårigheter, hjärtklappning, svettning och mörkfärgad urin. Sjukdomen har en hög akut dödlighet.
Sjukdomen finns beskriven hos betesgående hästar i Europa och Nordamerika sedan 1980-talet. Utbrott av atypisk myopati har rapporterats från ett tjugotal länder sedan 1980-talet. Över 400 fall registrerades i Europa 2013.

Hästar som går på bete drabbas oftast under hösten, men även på våren. Aktuell forskning visar en stark koppling mellan sjuka hästar och förekomst av vissa typer av lönn vid hagen, tysklönn (Acer pseudoplatanus) i Europa och asklönn (Acer negundo) i Nordamerika.

Blad och skott av tysklönn eller sykomorlönn Foto Gittan Gröndahl SVA

Blad och skott av tysklönn eller sykomorlönn. Foto: Gittan Gröndahl, SVA

Giftiga ämnen från vissa typer av lönn

Hästarna får i sig toxin (gift) via något de äter i hagen. Ett giftigt ämne har hittats i bland annat tysklönnarnas ”näsor” och unga skott, så se upp särskilt under höst och vår. Nedbrytningsprodukter av ämnet har påvisats hos insjuknade hästar i studier. Förgiftningen orsakar akut muskelsönderfall.

Drabbade hästar får mycket akuta och kraftiga symtom, med muskelsmärta, muskelskakningar, stelhet, svaghet och andningssvårigheter. Många svårt påverkade hästar försöker ändå att äta och de har oftast normala tarmljud.

Hästarna får ofta svårt att kissa och urinblåsan blir utspänd, vilket kan ge tecken på kolik. Det mest specifika tecknet på sjukomen är mörkfärgad urin. En hög andel dör, många inom 72 timmar. Ibland hittas hästen plötsligt död på betet. I Sverige drabbades fyra hästar och ponnyer på två olika beten under maj månad 2014. Hästarna hade ätit av blad samt skott från tysk lönn.

Vid SVA finns en metodik för att kunna analysera förekomst av hypoglycin A, en aminosyra som finns i bland annat tysklönn, och ämnet kunde påvisas hos de sjuka hästarna.

Skott från tysklönn i hage på våren Foto SVA

Skott från tysklönn i hagen på våren. Foto: SVA

Text: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär SVA. Publicerad 2015-04-17, senast uppdaterad 2022-06-07.

Relaterat: