Spana efter giftiga växter i hästhagen

Det finns ett antal växter som av olika anledningar är olämpliga i vallar och beten. Vissa växter är direkt skadliga för hästar och andra djur och kan orsaka allvarliga förgiftningar samt även dödsfall redan i små mängder, som till exempel idegran, korsört, odört, sprängört, stånds och örnbräken.
Andra växter orsakar inte några problem förrän hästen ätit dem i större mängd eller under längre tid. Några växter orsakar hudreaktioner vid direkt kontakt.
odort-giftig-vaxt-hast-fotocarinwrange

Odört klassas som en mycket giftig växt. Foto: Carin Wrange

Kunskapen om växtförgiftningar hos hästar är ganska begränsad och i de flesta fall baserad på vallstudier, vilket betyder att man med några få undantag inte känner till hur mycket eller länge hästen måste äta av växten för att bli förgiftad.

I de flesta fall undviker hästar att äta av giftiga växter, men risken ökar när betes- eller fodertillgången minskar.

De vanligaste substanserna som gör växter giftiga är alkaloider, glykosider, nitrater/nitriter, saponiner, oxalater, tanniner, polyyner, eteriska oljor, thiaminaser och fotosensitiviserande ämnen m.fl. Dessa ämnen kan förekomma ensamma eller i kombination med varandra eller andra ämnen i samma växt.

Vissa växter ratas av hästarna

Det finns även växter som inte är giftiga, men ratas av hästarna och bidrar till dålig avkastning, dåligt näringsvärde eller dåligt utnyttjande av betet eller slåttervallen, särskilt om de har ett växtsätt som konkurrerar ut de odlade vall- och betesväxterna.

SVA:s hemsida ger information med tydliga teckningar om de knappt 100 vanligaste giftiga eller på annat sätt olämpliga växterna i vallar och beten i Sverige. 29 av dem är klassade som mycket giftiga.

I anslutning till varje växtbeskrivning finns också en länk till växtens egen sida i Naturhistoriska Riksmuseets Virtuella Flora , med bilder och mer uppgifter om växten och dess utbredning.

Du kan läsa mer om olika ogräs på Ogräsrådgivaren på SLU:s hemsida.

Länkar till några mycket giftiga växter:

Belladonna
Bolmört
Idegran
Korsört
Odört
Stånds
Sprängört

 

Källa: SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)