Hästens miljö

Sjukdomar och skador - nervsystem

Sjukdomar och skador - nervsystem

Sidan är under uppbyggnad 2024. Mer information kommer snart!

Nervsystemet är viktigt för hästens alla funktioner och om det är skadat kan det vara svårt att använda hästen till något.

Man skiljer mellan skador på det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg), som ofta påverkar medvetandet och styrningen av kroppen och kroppsfunktionerna, och skador på det perifera nervsystemet, som är nerverna som leder impulserna i resten av kroppen. Förgiftning är en orsak till nervskador. Trauma är en annan, till exempel vid omkullridning eller vid förträngning i halskotornas kotkanal. Vissa infektioner kan också ge nervskador.

Nedsatt medvetande, blindhet, vinglighet, dålig koordination av rörelserna, förlamning och kramper kan vara allvarliga symptom från det centrala nervsystemet. Nedsatt känsel, förlamning och svaghet kan också vara tecken på skador i de perifera nerverna.

Förr var det inte helt ovanligt att man nervsnittade hästar som hade kroniska hältproblem. Det är förbjudet nu i Sverige. Om en häst inte kan känna var den har sina fötter kan det leda till mycket farliga situationer för ryttaren och hästen.

hastman

Trauma, till exempel genom en omkullridning eller vid förträngning i halskotornas kotkanal kan påverka hästens nervsystem. Foto: Carin Wrange

Läs mer om nervsystemets sjukdomar:

Botulism

Stelkramp

Polyneuropati

Virus på hjärnan

Virusabort

West Nile-virus

Text: tf statsveterinär, SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Publicerat 2014-08-25, senast uppdaterad 2022-06-07.