Sjukdomar & skador

Hovböld

Hovbölden- dramatisk och smärtsam

Hovböld är en dramatisk sjukdom där hästen ena dagen kan vara till synes helt frisk – men nästa dag blockhalt. Lär dig symptomen på hovböld och hur du hanterar situationen när hästen drabbas.

hovböld-hos-häst-kan-orsaka-hälta-och-smärta-och-behandlas-av-godkänd-hovslagare-och-veteronär

Uppskuren hovböld, som mycket troligt orsakat hästen smärta och hälta. Foto: Carin Wrange

Vad som skett när en hovböld utvecklats är att en infektion slagit till i hovens läderhud. Bakterierna kan ta sig dit på olika sätt, exempelvis genom:

 • Trampskador
 • Sömstick
 • Spiktramp
 • Hornsprickor
 • Hålväggar
 • Bärrandsröta

.. Också mikroskopiska skador och bristningar i hoven kan bana väg för infektionen. Hästens infektionsförsvar sätter då in sina resurser mot bakterierna och det blir en inflammatorisk reaktion.

Ökad puls i benet

I den inflammatoriska reaktionen ingår också en ökad blodtillförsel till det skadade området. Det kan du känna på pulsådrorna till hoven där de passerar kotleden (framben) eller skenans utsida (bakben) – man säger då att hästen har ”förstärkt puls”. I samband med att hovbölden utvecklas uppstår en svullnad i hovens läderhud och varbildningen från bakterier och skadade vävnader samlas i form en böld. Svullnaden gör ofta mycket ont och därför uppvisar hästen inte sällan kraftig hälta.

Den ökade blodgenomströmningen till den drabbade hoven ger sig också till känna genom att hoven blir varm, och ibland svullen. Svullnaden kan gå över kotan, upp mot kotleden eller till och med ända upp på skenan. Smärtan gör ofta att hästen blir allmänpåverkad, tappar aptiten och blir ”hängig”. En del infektioner kan också ge en ytterligare allmänpåverkan med feber. Tempa därför alltid din häst vid misstanke om hovböld.

hovböld-hos-häst-undersöks-med-visitertång-av-veterinär-eller-godkänd-hovslagare

En visitertång används i första skedet vid misstanke om hovböld, för att lokalisera var i hoven hästen visar tecken på böld. Foto. Carin Wrange

Var sitter hovbölden?

I princip kan hovbölder utvecklas i vilken del av läderhuden som helst. På grund av det ofta höga trycket i bölden söker sig dock hovbölder som regel antingen uppåt mot kronranden eller nedåt mot bärranden och kan tömma sig spontant på dessa platser. När bölden töms av sig själv minskar trycket och därmed också smärtan. Därmed kan hästens hälta försvinna nästan helt och håller!

Men det är inte alltid hovbölden hittar ut själv. Ofta måste veterinär eller hovslagare hjälpa naturen på traven.

hovbold-2

Med hovkniv skärs hoven upp där man har misstanke om hovböld. På bilden till höger är bölden lokaliserad och tömd. Foto: Carin Wrange

Vid behandling av en hovböld säkerställer veterinären eller hovslaren först att  diagnosen hovböld stämmer, så att man är säker på att det inte är någon annan smärtande process i hovområdet som ligger bakom symtomen. Därefter påbörjas arbetet att lokalisera hovbölden.

Mest lämpligt vid lokalisering av hovböld är att veterinären eller hovslagaren använder en visitertång och noggrant går igenom hoven bit för bit. En del hästar reagerar på visitertången utan att för den skull ha någon skada, vilket gör att det krävs både kunskap och erfarenhet för att lokalisera bölden rätt.

Det händer att det är svårt att hitta bölden. Då kan den som undersökt hästen lägga ett våtvärmande omslag runt hoven, som sedan får stå inne och vila något dygn innan nya undersökningar görs.

hovvböld-i-hästhov-hos-brun-hannoverare-valack-med-svart-man-som-står-i-stall-efter-behandling

Att ”vänta ut hovbölder” är en gammal myt som inte bör följas. En smärtfri häst är en glad häst – och när vi kan hjälpa hästen att må bra är det vår plikt att göra det! Foto: Lisa Chröisty

Bölden dräneras

När veterinären eller hovslagare väl lokaliserat hovbölden gäller det att dränera (tömma) den mot hovens nedre yta (bärrand, sula eller stråle). För detta ändamål används hovborr eller hovkniv. Detta ingrepp kräver extremt goda kunskaper om hovens anatomi, varför kompetent veterinär – eller utbildad och godkänd hovslagare – är ett måste!

Beroende på var i hoven bölden sitter varierar eftervården, från enklare bandagering till mer avancerat täckande beslag. Vid svårare infektioner krävs antibiotikabehandling och om hovbölden berott på ett spiktramp eller annan  ”stickskada” skall hästens stelkrampsskydd alltid bättras på!

Myt att ”vänta ut” hovbölder

”Vänta aldrig ut” hovbölder. Bölden kan handla om en infektion som kräver antibiotikabehandling eller stelkrampsskydd, alternativt skador som går på djupet och kräver snabba insatser. Sist men inte minst är hovböld ofta ett mycket smärtsamt tillstånd – som vi aldrig ska låta hästen gå med längre än nödvändigt.

hovböld-hos-isabellfärgad-ponny-från-ponnyakuten-vård-av-hovslagare-eller-veterinär

Kom ihåg! Så upptäcker och hanterar du en hovböld:

 1. Förstärkt puls i kotleden (framben) eller skenans utsida (bakben), värme i hoven, svullnad upp på benet, hälta och feber är 5 vanliga symptom.
 2. Agera snabbt! Att ”vänta ut bölden” kan vara smärtsamt samt farligt. Ring ut veterinär eller godkänd hovslagare.
 3. Undersökningen genomförs med visitertång för lokalisering av bölden – som sedan skärs upp.
 4. Svårlokaliserade bölder kan ”lockas fram” genom att hästen lämnas inomhus med våtvarmt omslag.
 5. Eftervården varierar. I allvarliga fall krävs antibiotikabehandling och stelkrampsvaccination.

Relaterat:

Text: Göran Dalin och Jenny Ennerdal, leg. veterinärer, 2013. Senast granskad 2023-06-29 av Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA.