Sjukdomar & skador

Första hjälpen i stallet - checklista

Första hjälpen i stallet - checklista

I varje stall ska finnas rengöringsmedel, bandagematerial och instrument för att kunna ge första hjälpen vid sjukdom eller skada. Här är ett förslag till innehåll i sjukvårdsskåpet i stallet. Se till att det regelbundet fylls på och att det är ordning och reda i skåpet.

Rengöring & desinfektion:

 • Spolvätska (koksaltlösning) antingen i små flaskor eller i större förpackningar om 0.5 eller 1.0 liter (fråga på apoteket)
 • Gör egen spolvätska (1 tsk bordssalt som kokas med 1 liter vatten och får svalna innan användning, hållbar 1 dygn)
 • Jodopax (svag lösning 1 ml jod blandad med 1 liter vatten)
 • Klorhexidinpreparat för behandling av vissa hudinfektioner (ej för akuta sår)
 • Tvål för rengöring av oskadad hud (häst) och för handtvätt (människor)
 • Handsprit (för människor)

Låst avdelning:

 • Receptbelagda läkemedel
 • Sprutor
 • Kanyler

Instrument med mera:

 • Febertermometer (elektronisk)
 • Sax
 • Hink
 • Hovkrats
 • Engångshandskar
 • Plastpåsar
 • Spolspruta, tex 50 ml spruta
 • Brems
 • Ficklampa
 • Vattenslang

Förbandsmaterial

 • Bomull på rulle (beställ på apotek eller köp på hästklinik)
 • Sterila kompresser av olika slag eller skumkompresser
 • Gasbinda, oelastisk, 8-10 cm bred, beställ på apoteket eller köp på hästklinik
 • Elastisk binda
 • Självhäftande binda
 • Plåster för människor

Fråga din veterinär vad som behövs

När du har ett  välutrustat sjukvårdsskåp kan det vara idé att be stallets veterinär att gå igenom hur de olika instrumenten och sårvårdsmaterialet skall användas för att göra rätt när olyckan är framme.

Engångshandskar vid all sårvård

Plastpåsar bör finnas inte bara för att förvara instrument och bandagematerial i, utan också för att användas om man skall kyla en skada med vatten eller is i en påse. Det behöver även finnas soppåsar där använda bandage och rengöringsmaterial slängs för att undvika smittspridning.

Plasthandskar av engångstyp ska alltid användas vid behandling av sår eller när man ger retande eller allergiframkallande mediciner. En rostfri skål och en plastspruta för spolning är bra att ha till exempel vid sårvård. Även en ren hink och en hovkrats bör finnas på plats.

Använd brems och visitertång på rätt sätt

En brems kan användas för att lugna hästen och avleda dess uppmärksamhet under behandling. Det är viktigt att  veta hur en brems används – fel utnyttjad motverkar den bara syftet!

I professionella häststallar, där det finns människor som utbildats i användningen, kan också visitertång, hovkniv och ingivare ha sin plats i sjukvårdsskåpet.

Om man fått noggranna instruktioner av sin veterinär kan man också ha utrustning för att stasa, det vill säga stoppa upp, blodflödet till en extremitet (ben) om hästen drabbas av en stor blödning.

Förvara mediciner i ett låst skåp

I sjukvårdsskåpet skall man också kunna förvara mediciner, men då i en särskild låst avdelning. Receptbelagda läkemedel skall dessutom ha den behandlade hästens namn angivet. Ge aldrig hästen medicin i den vanliga krubban. Använd särskild ”medicinhink” vid de fall hästen får medicin blandad i sitt foder.

Tänk på att vissa läkemedel kräver kylförvaring och att de har begränsad hållbarhet, särskilt när förpackningen öppnats. Man ska aldrig använda receptbelagda mediciner till andra hästar än de som angivits på förpackningen! Gamla läkemedel ska alltid lämnas tillbaka till apoteket, de får inte slängas i hushållssoporna.

Förutom rent medicinska skäl så finns ju dopningsbestämmelserna att ta hänsyn till när det gäller läkemedel. Sportorganisationerna, till exempel Svensk Travsport, har ofta särskilda regler för hantering av läkemedel, sprutor och kanyler. Läs mer om det under Läkemedel och dopning.

Läs mer: