Sjukdomar & skador

Inför veterinärens besök

Inför veterinärens besök

Om en häst blir sjuk eller skadad finns ofta behov av kontakt med veterinär. Förbered hästen och stallet inför besök av veterinär. Se till att veterinären har en bra plats att arbeta på. Ta helst tempen på hästen redan innan du ringer till veterinär!

utbildning-och-arbete-med-hasten

Se till att hästen finns på plats i stallet när veterinären kommer. Foto: Carin Wrange

Håll hästen lättillgänglig och rengjord. Den skall inte gå i en hage utan finnas på plats i stallet! Inför besöket ska den vara försedd med grimma. Träns kan också behövas.
Det är mycket viktigt att någon som känner och kan hantera hästen finns på plats. Detta för både hästens, veterinärens och medhjälparnas säkerhet – veterinären kan vägra att behandla en häst som är ohanterlig. Ofta måste man diskutera den vidare behandlingen och därför bör ägaren eller ombud för denne finnas till hands. Man skall allra minst kunna nå ägaren per telefon.

Ordna bra arbetsmiljö för veterinären

Förbered ett ostört utrymme för undersökning och behandling. Det krävs god belysning, plats att ställa utrustning, instrument och mediciner (gärna ett särskilt bord). Och – sist men inte minst! – vatten, tvål och ren handduk för veterinärens handhygien.

När veterinär anländer till stallet gör hen först en bedömning av hela hästens tillstånd och koncentrerar sig därefter på sårskadan.
Kanske behöver såret rengöras ytterligare för att kunna bedöma sårets omfattning och behov av åtgärder. Behöver sårskadan sys (sutureras) eller räcker det med rengöring och därefter bandagering? Ska behandlingen utföras i fält eller ska hästen remitteras in till klinik, vilket ofta blir fallet om såret finns nära en led.

Om beslut fattas att remittera hästen bör såret skyddas med hydrogel, och benet vid behov immobiliseras med bandage. Om en stor blödning har skett är det förstås viktigt att stabilisera hästens allmäntillstånd.

Minneslista inför veterinärbesök

Kontakta veterinären på telefontiden – i brådskande fall när som helst på dygnet!

För hästens skull är det viktigt att veterinären får riktig information vid telefonkontakten och att medhjälpare finns på plats när hästen skall behandlas.

Var beredd att svara på frågor om hästen och sjukdomen/skadan, t ex:

 • Hästens ras, kön, ålder och användning?
 • När kom hästen till stallet?
 • På vilket sätt och hur länge har hästen varit sjuk/skadad?
 • Tidigare sjukdom/skada?
 • Skadans läge, storlek etc?
 • Hur beter sig hästen? Hur rör den sig?
 • Har hästen feber? Ta tempen innan kontakt med veterinär!
 • Utfodring? Hästens aptit? Dricker hästen?
 • Urin- och träckavgång?
 • Utevistelse? Sand- eller gräsunderlag?

Förbered veterinärens besök:

 • Förbered hästen (rengöring etc).
 • Häll hästen lättillgänglig!
 • Ta fram hästens pass och kontrollera när hästen senast fick stelkrampsvaccination
 • Se till att någon som känner och kan hantera hästen finns på plats.
 • Förbered ett ostört utrymme för undersökning och behandling (god belysning, avställningsplats för utrustning, vatten, tvål, handduk etc).

 

Träna hästen att vara trygg inför vaccination, se film från the British Equine Veterinary Association

Läs mer:
Stallpärm med viktig information om hästen
Sårskador
Olika typer av sår
Sårbehandling
Bandagering och eftervård
Första hjälpen i stallet – checklista