Hästens miljö

Provtagning för analys

Provtagning för analys

Hur provtagning av ett fodermedel genomförs är helt avgörande för provets tillförlitlighet och överensstämmelse med foderpartiets sammansättning.

bild 5b(1)_1920

Vid provtagning på fält bör man ta grönmassa från flera strängar. Foto: Ulf Gärdebo

Exempel på felaktig provtagning är när ett enstaka prov tagits från en storbal med grovfoder. Följande rutiner  rekommenderas:

Löst hö på en skulle:
 Det enklaste sättet är att använda en höborr. Husdjursföreningar och analyslaboratorier kan ofta tillhandahålla höborrar. Tag ut prover på ett flertal ställen på skullen. Blanda innehållet i en ren säck eller plastpåse. Förslut förpackningen väl.

Hö i småbalar:
 Öppna ett flertal småbalar, minst fem stycken, tag ut några nävar ur var och en. Var noga att få ett representativt prov, det vill säga, att även blad och fröställningar kommer med i samma förhållande som de ingår i partiet som helhet. Lägg i en ren säck eller plastpåse som stängs noga.

Vid egen höskörd: 
Ta provet i samband med skörd. Gå diagonalt över fältet och tag ett flertal prover i vallfodersträngen på olika djup eller tag ett par representativa prover ut varje balvagn eller kärra. Lägg i en luftig påse ( t ex en potatissäck) och låt torka färdigt på skullen innan provet skickas för analys.

provtagning-1(1)_600

Om grovfodret redan är pressat och inplastat kan man ta sitt prov för analys via en höborr. Foto: Cecilia Müller

Hösilage/ensilage i storbal: Även här är en ensilage- eller höborr enklast att använda. Tag prover ur minst tre storbalar, klistra ihop hålen väl efter provtagning med särskild ensilagetejp (inte silvertejp!). Alternativt kan man rulla upp balarna och skära ut prover på ett flertal ställen. Blanda innehållet i en ren plastpåse, försök få ut så mycket luft som möjligt och stäng förpackningen ordentligt. Förvara svalt/fryst tills provet skickas för analys.Ytterligare ett sätt är att ta ut prov från de första balarna man öppnar och förvara proven i frysen tills man öppnat minst tre balar. Ett samlingsprov skickas sedan för analys.

Vid egen hösilage/ensilageskörd: 
Ta provet från fält innan pressningen och plastning sker. Gå diagonalt över fältet och ta ett flertal prover i vallfodersträngarna på olika djup. Blanda i en ren plastpåse, försök få ut det mesta möjliga av luften och stäng väl. Försvara svalt tills provet skickas för analys. Skicka helst ett ensilageprov i början av veckan så det är så oförstört som möjligt när det når laboratoriet.

provtagning-2(1)_635

Vid egen skörd av hösilage är det smidigast att ta provet direkt ur sträng innan fodret pressas. Se till att plocka prov ur flera strängar och på olika djup. Foto: Carin Wrange

Provtagning av spannmål i lager: Provet ska tas med hjälp av provtagningsspjut. Det ska komma ner en bit i lagret och ett flertal prover tas ut och blandas.

Vid en egen spannmålsskörd: 
Ta ut ett prov om cirka en liter spannmål ur varje kärra som transporteras från tröskan. Lufttorka samlingsprovet genom att breda ut spannmålen på en tidning i ett torrt, tempererat utrymme. Efter torkningen tas ett par liter av provet i en plastpåse.

Hur förpacka proverna innan transport?

När det gäller vallfodret ska provet klippas ner till korta bitar och man bör skicka cirka två liter för analys. Förvara och skicka provet i en ren plastpåse, annars kan vattenhalten i provet förändras. Undvik att sända prov före helger då det kan bli liggande och försämras.

Prov som ska analyseras enbart med avseende på näringsinnehåll kan frysas innan de skickas men inte prov som ska analyseras med avseende på hygienisk kvalitet. På följesedeln ska det anges vilka analyser som önskas samt att provet ska analyseras för häst.

Hur förstå analysrapporten?

Olika analysföretag har lite olika utseende på sina analysrapporter, men de flesta anger fodrets innehåll av energi, protein och mineraler på två sätt: per kg torrsubstans (ts), och per kg foder.

Värdena per kg ts används när man jämför två olika foder med varandra som har olika innehåll av vatten, till exempel ett hö och ett hösilage. Jämför man värdena per kg foder mellan dessa båda vallfoder kommer det inte att bli en korrekt jämförelse, eftersom vatteninnehållet är olika. Läs mer om tolkning av analys.

I värdena per kg ts har man ”räknat bort” vattnet i fodret, och man får därmed en mer rättvis jämförelse. För beräkning av foderstaten använder man dock värden per kg foder, eftersom man ju inte utfodrar bara den torra substansen i fodret till hästen utan fodret som det är.

foderstatsprogrammet här på HästSverige-sidan skriver man alltså in fodrets näringsvärde per kg foder i en av raderna för grovfoder. Har man flera grovfoder som man utfodrar med samtidigt för man in värdena för dem på motsvarande sätt.