Forskning: Enbart grovfoder tillräckligt för hästen

Varken tävlings- eller sällskapshästar behöver utfodras med kraftfoder. De fungerar till och med betydligt bättre om de enbart får äta bra vallfoder. Det visar forskning utförd av Jan Erik Lindberg, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Tidigare forskning har visat att utfodring med höga kraftfodergivor kan ge upphov till bland annat magsår, fång, kolik, korsförlamning och stereotypt beteende, som vävning och krubbitning.

Därför har ett flertal projekt genomförts vid institutionen för husdjurens utfodring och vård på SLU för att undersöka om det är möjligt att utfodra högpresterande hästar med enbart vallfoder. Resultaten hittills är mycket lovande och ger stöd för att detta är möjligt.

mögelangrepp på grovfoder

Hästar i träning kan utfodras med enbart vallfoder – helt utan kraftfoder. Det visar forskning vid SLU. Foto: Carin Wrange

Energiomsättning studerades

Jan Erik Lindberg har undersökt om hästar som enbart äter vallfoder har en förändrad energiomsättning.

Han ville bland annat studera om utfodring av hästar med enbart vallfoder stimulerar en aerob metabolism i högre omfattning än hos de hästar som äter stärkelserikt kraftfoder.

Sedan tidigare vet man att gräs, hästens naturliga föda, främjar en ökad produktion av korta fettsyror, framför allt ättiksyra, i tarmen. Detta sker med hjälp av mikrober i tarmen som hjälper hästen att smälta fodret vilket gör att näringsämnena i vallfoder utnyttjas bättre.

Hästarna i studien, som finansierades av Stiftelsen Hästforskning, delades in i två grupper. Den ena gruppen utfodrades med tidigt skördat hösilage (10,4 MJ omsättbar energi och 104 g råprotein per kilo torrsubstans) och den andra gruppen som utfodrades med sent skördat hösilage (8,8 MJ omsättbar energi och 61 g råprotein per kilo torrsubstans) plus kraftfoder (50 % torrsubstans hösilage och 50 % torrsubstans kraftfoder).

– Det unika i studien var att hästarna som enbart åt vallfoder förändrade sin energiomsättning i muskulaturen, säger Jan Erik Lindberg. Den förändring vi fann liknade den som uppstår vid träning vilket är mycket positivt.

Precis som Jan Erik Lindberg misstänkte är proteiner (enzymer) i den aeroba energimetabolismen i mitokondrien uppreglerade hos hästar som utfodras med enbart vallfoder. Även det enzymkomplex (pyruvatdehydrogenas) som hjälper till att förbränna stärkelse som omvandlas till glukos i kroppen stimulerades och är därför ett av nyckelenzymen för en högre energiomsättning.

skordetidpunkt(1)_280

Tidigt skördat vallfoder passar bäst för högpresterande hästar. Foto: Carin Wrange

Stort globalt intresse

Upptäckten som Jan Erik Lindberg och hans kollegor har gjort är i högsta grad unik och intresset är stort inte bara i Sverige utan världen över.

– Vi tog ut svängarna, byggde en hypotes som stämde och våra resultat kan leda till mycket positivt inte minst för hästen, säger han.

Hästägare rekommenderas nu att ändra utfodringen och övergå till en foderstat som domineras av vallfoder i form av bete eller konserverat vallfoder som hö, hösilage eller ensilage.

För att motsvara kraftfodrets energivärde ska vallen skördas tidigt på säsongen när gräset fortfarande är spätt. Vallfoder med lägre energivärde för utfodring till lågt presterande hästar skördas senare på säsongen.

I Norden och inte minst i Sverige är förhållanden bra för vallfoderproduktion och kan generera marknadsmöjligheter inte minst för producenterna.

För att kunna mäta energiomsättningen i musklerna har Jan Erik Lindberg använt sig av proteomik. Proteomik handlar om studier av proteomet, det vill säga alla de proteiner som finns i cellerna och kroppens vävnader, hur de uttrycks, modifieras och fungerar. Proteinerna är kroppens viktigaste byggstenar och också de ämnen som reglerar cellernas och kroppens ämnesomsättning och signalsystem.

Läsa mer?