Hästens miljö

Stallbyggnaden

Stallbyggnaden

Att hålla hästar på stall är praktiskt på många sätt, framför allt för oss människor. Det är lättare att sköta och utfodra hästarna i ett stall än i mer extensiva system.

häst-i-stallbyggnad

Det är praktiskt att kunna binda upp hästen när man ger den sin dagliga skötsel. Foto: Carin Wrange

Samtidigt är det viktigt att stallmiljön vi erbjuder hästarna håller hög kvalitet både vad gäller storlek på boxar, ventilation, belysning, tillgång på vatten med mera. Hur inredningen i ett stall ska se ut är noga reglerat vad gäller boxmått, takhöjd, avstånd mellan galler, bredd på stallgång med mera.
För dig som planerar att bygga om eller bygga nytt är det viktigt att i förväg ta reda på vad som rekommenderas. Det handlar ytterst om att miljön ska vara lättskött och säker för såväl häst som människa. Jordbruksverket har detaljerad information om allt som gäller stallbyggnation.

Stallmiljö för hästar

Mått i stall och byggnader för hästar

Förprövning innan du ska bygga för hästar

Bra att veta om mindre häststallar

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning

Box med vattenkopp, krubba och grovfoder utfordringssystem

Det finns många regler att hålla reda på när man bygger om eller bygger nytt stall. Foto: Carin Wrange

Hästar i en ligghall på lösdrift

Vid grupphållning av häst finns krav på ligghallar. Hur stor yta som krävs finns angivet under rubriken Mått i stall och byggnader för hästar på Jordbruksverkets hemsida. Foto: Carin Wrange

häst-i-hage-som-bor-i-stallbyggnad

Hästar ska varje dag få tillfälle att röra sig i hage. Hagen ska vara så stor att hästarna kan springa i alla gångarter. Foto: Carin Wrange

Hagvistelse viktigt för hästar

Självklart ska hästarna varje dag få vistas utomhus i hagar, helst tillsammans med andra hästar. Även hagens storlek är reglerat i lagen. Varje häst ska kunna röra sig i såväl skritt, trav som galopp när de vistas i hagen. Den häst som går ensam i hage ska kunna se andra hästar omkring sig.

Det är viktigt att underlaget i hagen klarar tramp från hästhovar. Det är skillnad mellan rasthagar och beteshagar. Rasthagar används främst under perioder när hästarna står på stall och är i regel betydligt mindre än beteshagar. Om det finns utrymme bör ändå rasthagen vara upp till 0.5 hektar per häst för att erbjuda möjlighet till rörelse och födosök.
När hästen hålls i beteshage över hela dygnet ska ytan vara minst 0.5-1.0 hektar per häst för att hästen ska kunna leva på det gräs som växer i hagen. När det gäller sommarbetet skiljer det sig mellan naturbetesmarker och beten på åkermark. Läs mer om beteshagen.

häst-med-vattenkopp-i-hage-som-annars-bor-i-stallbyggnad

Vattenkoppar i hagen ökar hästens välfärd och minskar risken för olika sjukdomar. Foto: Carin Wrange

Hästen skyddas av lagar, förordningar och föreskrifter som tydligt reglerar bland annat den stallmiljö de får vistas i. Bland annat ska de erbjudas foder, vatten och strö av bra kvalitet. Läs mer om stallmiljö för hästar på Jordbruksverkets hemsida.

Källa: Jordbruksverket samt skriften Att bygga häststall – en idéhandbok av Michael Ventorp och Per Michanek,  2020-04-08

Läs mer:

Hästens hage

De flesta hästar trivs med att dagligen komma ut i hagen. Här kan de umgås med andra hästar, söka efter föda, gå eller springa och kanske rulla sig på marken.

Alla hästar ska varje dag släppas ut i en hage, det är till och med reglerat i djurskyddslagen. Men lagen anger inte vilken storlek en hästhage ska vara, bara att hästen ska kunna röra sig i alla gångarter.

Det är självklart en fördel om hästhagen är rejält tilltagen då slitaget blir mindre om hästarna har stora ytor att röra sig på.

Hagen får gärna vara litet kuperad och erbjuda både gräsbevuxen mark och skogspartier. Många hästanläggningar kan tyvärr inte erbjuda den typen av hagmark, snarare har flera stall relativt små hagar där hästarna hålls enskilt. Den typen av hagar blir snabbt upptrampade och fungerar bäst om ytan är hårdgjord.

För alla hästhagar, oavsett storlek, är det viktigt med bra staket. Dessa kan byggas med olika material, trästolpar och eltråd är en vanlig variant. Staket med taggtråd är numera helt förbjudet till hästhagar. Om hästen går i hagen hela dagen, eller kanske dygnet runt om den hålls i lösdrift, är tillgång på vatten väldigt viktigt. En häst dricker många liter per dygn och den behöver vatten oavsett årstid. Under vinterperioden är isolerat kar eller vattenkopp med värme bästa alternativet.

Det är i hagen som hästen kan smittas av inälvsparasiter genom att beta gräs där larverna sitter. Förekomsten av inälvsparasiter har tyvärr ökat sedan nya regler för avmaskning har införts. För att hålla ner parasitsmittan behövs nya strategier som till exempel mockning av hagar och att regelbundet ta träckprov för analys som ger besked om förekomst.

Häst som galopperar i en hage

Hästar har stort behov av att beta och även röra sig många timmar under dygnet. Foto: Carin Wrange

Inför sommarens bete är det viktigt att se över staketet som omgärdar hagen. Såväl stolpar som tråd av olika kvalitet kan vara nedrivna under vintern, bland annat av vilda djur som passerar marken. Läs mer om vad du bör göra inför ett sommarbete i foderskolans avsnitt Planera betet.

Text: Carin Wrange, redaktör HästSverige 2020-01-21