Hästens miljö

Inredning i stall

Inredning i stall

Boxar i häststall

Boxar i häststall kan byggas av olika material. Här exempel på en box där väggarna är av återvunnet plastmaterial. Foto: Carin Wrange

Att bygga stall är en stor och dyrbar investering som kräver god planering och eftertanke oavsett om stallet byggs helt nytt eller om man bygger om i en äldre lantbruksbyggnad.

Hur stallet inreds beror främst på den verksamhet som ska bedrivas där. Behövs det till exempel stora personalutrymmen utöver de boxar, spolspiltor, sadelkammare med mera som har anknytning till hästarna?

På marknaden finns i dag en uppsjö försäljare av stallinredningar. Oftast är det väl priset som styr hur påkostad inredning man väljer men det viktigaste är ändå att inredningen är funktionell och säker för såväl hästar som människor. Inredningen ska även gynna hästarnas sociala beteende och inte skilja hästarna åt mer än nödvändigt.

Stallets verksamhet styr val av inredning

Om hästarna i stallet känner varandra bra kan boxarna byggas så att hästarna kan ha sociala kontakter även inomhus. För stall där hästarna ofta byts, till exempel i försäljningsstall, på tävlingsplatser eller på klinik, är boxar med hela väggar att föredra. Det minskar bland annat risk för smittor.

Ta god tid på dig att undersöka vilken inredning som passar dina önskemål och var noga med att alla de regler som finns kring hästhållning uppfylls.

Reglerna gäller bland annat takhöjd inne i stallet, boxstorlek i förhållande till hästens eller ponnyns storlek och avstånd mellan galler. I djurskyddsbestämmelserna finns föreskrifter på mått som gäller för all inredning i ett stall och dessa anger minimimått. Det är alltså inte rekommenderade mått utan man kan mycket väl göra större boxar och ha högre takhöjd än vad som anges som minimum. Information om vad som gäller vid stallbyggnation finns via Jordbruksverket.

Läs mer om vad man bör tänka på vid stallbyggnation och inredning: 

Guide från Svenska Ridsportförbundet om hästanläggningar

Säkra häststall – hästens sparkbelastning på inredning och byggnadskonstruktioner -Hans von Wachenfelt, Christer Nilsson & Michael Ventorp, Lantbrukets byggnadsteknik, SLU i Alnarp.

Hästens beteenden vid olika boxgrannar och boxdesign
 – examensarbete på kandidatnivå 2010 av hippologen Viktoria Westman, SLU

Häststallinredning och djurskyddslagstiftning
 – Marléne Martinsson, 2009, examensarbete inom etologi- och djurskyddsprogrammet, SLU

Källa: Att bygga häststall – en idéhandbok från SLU i Alnarp, författad av Michael Ventorp och Per Michanek, texterna bearbetade av Carin Wrange, HästSverige 2013-08-05

Stallinredning enligt djurskyddslagen?

Hur väl tar olika tillverkare hänsyn till de regler som styr inredning av stall för hästar? Det har studerats i ett examensarbete inom etologi och djurskyddsprogrammet vid SLU.

Granskningen gjordes utifrån gällande djurskyddslagstiftningen för att se om företagens häststallinredningar var godkända enligt dessa föreskrifter. Studien inriktades på fem slumpmässigt utvalda företag.

Relevanta frågeställningar inom studien var om företagens inredning uppfyllde kraven i djurskyddslagen och om deras information till djurägarna tog hänsyn till det.

Vidare undersöktes om företagen gav information om boxstorlek, om olika byggnadsmaterial och galler, samt om det fanns några uppgifter om hästens beteende i de olika systemen.

Läs hela examensarbetet via länk nedan:
Häststallinredningen och djurskyddslagstiftningen
 – Marléne Martinsson, 2009, examensarbete inom etologi och djurskyddsprogrammet, SLU