Hästens miljö

Översvämning i hästhagen

Översvämning i hagen - fara för hälsan?

Översvämning med förorenat vatten kan göra att smittämnen kommer till marken. Om sedan djur betar eller vistas på marken så kan smittan överföras till djuren. 

oversvammning(1)(1)_230

Mark som översvämmats med förorenat vatten kan sprida smitta. Foto: Sigbrit Mattsson, SVA

Hästar betar mycket nära marken och äter även rötter. På så vis kan de få i sig en hel del jord eller sand och riskerar att smittas om marken har förorenats.

Salmonella är ett exempel på en bakterie som kan vara aktuell vid betessmitta. Smittämnen dör av med tiden. Hur lång tid det tar beror på vilket smittämne det gäller och på temperatur, fuktighet och andra faktorer.

Efter en översvämning med förorenat eller avloppsblandat vatten kan det därför vara bra att vänta ett tag efter att vattnet sjunkit undan innan djuren åter får vistas på den översvämmade marken.

Läs mer om salmonella på SVA:s hemsida