Forskning: Vattenintag och drickbeteende

Hästar som arbetar bör ha tillgång till dricksvatten vid varje utfodringstillfälle. I annat fall finns risk för en förändring av kroppsvätskornas fördelning och därmed en minskad blodvolym.

Det visar forskning som Sara Nyman och Kristina Dahlborn har gjort. Hästarna som utfodrades med hög grovfodergiva hade dessutom större vätskereserver och blodvolym än hästarna i gruppen som fick annan utfodring. Men den skillnaden uppmättes enbart när hästarna hade helt fri tillgång till vatten under dygnet. När hästarna erbjöds vatten enbart under natten, det vill säga mellan 18.00 och 07.00 så blev blodvolymen lägre oavsett om hästarna åt enbart grovfoder eller grovfoder i kombination med kraftfoder.

Forskarnas syfte med studien var att studera hur vattenintag, beteende och vätskebalans hos arbetande hästar påverkas dels av dricksvattnets temperatur och dels av om de har tillgång till dricksvatten vid varje utfodringstillfälle.

Studiens deltagare

För att studera hur vätskebalansen påverkades vägdes hästarna och blod- samt urinprov togs. De sex varmblodiga hästarna (valacker) som ingick i studien fick först välja mellan dricksvatten av två olika temperatur. Det ena vattenkaret innehöll vatten som hade temperaturen + 4 grader och det andra karets vatten var betydligt varmare, + 20 grader.

Hästarna valde samma oavsett årstid

När hästarna fick välja mellan de två temperaturerna gjorde de individuella val. Det visade sig dessutom att de hästar som föredrog ett varmare vatten gjorde det såväl sommar som vinter, och samma sak med de som valde det kalla vattnet. Däremot var det ingen skillnad i mängden drucket vatten mellan de två temperaturerna när hästarna på vintern bara fick tillgång till vatten av en temperatur i taget, +4 eller +20 .

Eftersom det förekommer att hästar fodras både en och två gånger per dygn utan tillgång på vatten utfördes dessutom ytterligare en delstudie. De sex valackernas frivilliga vattenintag och vätskebalans studerades på två olika foderstater och vid två olika vattningsrutiner.

vatten-vid-varje-utfodring(1)_640

Vad väljer hästen? Vatten som ligger nära fryspunkten, cirka + 4 grader eller betydligt varmare (+20 grader)? Om detta samt behovet av att erbjuda vatten vid varje utfodring av grovfoder handlar detta forskningsprojekt. Foto: Sara Nyman

Hästar dricker mer vid grovfodergiva

Den ena foderstaten var baserad på huvudsakligen torrt hösilage och den andra på cirka 50 procent grovfoder (torrt hösilage) och cirka 50 procent havre. Hästarna gick i hård träning. Denna studie visar att arbetande hästar dricker mer på en grovfoderstat och har större vätskereserver och blodvolym än på en kraftfoderstat när de hade tillgång till dricksvatten vid varje utfodringstillfälle.

När hästarna erbjöds vatten enbart under natten, det vill säga mellan 18.00 och 07.00 så blev blodvolymen lägre oavsett om hästarna åt enbart grovfoder eller grovfoder i kombination med kraftfoder.

Minskad blodvolym vid för litet vatten

Studierna visar att arbetande hästar bör ha tillgång till dricksvatten vid varje utfodringstillfälle eftersom de annars riskerar en förändring av kroppsvätskornas fördelning och därmed en minskad blodvolym. Studiens resultat ger inte stöd för ett generellt råd om att vintertid undvika kallt (+4 ) dricksvatten till hästar.

Däremot kan det vara viktigare för vissa individer, de som redan har ett lågt dagligt vattenintag, att se till att dricksvattnet är lättillgängligt, tilltalande och ge dem en foderstat som stimulerar ett högt vattenintag.

– I framtiden vore det intressant att studera effekter på vattenintag och drickbeteende beroende på dricksvattnets placering i förhållande till utfodringsplats, både i stallar och på lösdrift, tycker Sara Nyman.