Hur drabbas hästar av Coronavirus?

Ekvint coronavirus är ett virus hos hästar som är mycket smittsamt. Det ekvina coronaviruset är artspecifikt och smittar inte människor.

Viruset har inte har fått så stor uppmärksamhet tidigare men det har nu blivit vanligare att diagnosen ställs. Det är först på senare år som det har funnits möjlighet att analysera för viruset.

– Under de senaste vintrarna har det varit utbrott av coronavirus med feber och kolik eller diarré i flera svenska stall, lite som ”hästarnas vinterkräksjuka”, säger Gittan Gröndahl, tf statsveterinär vid SVA.

– Oftast hittas viruset med ett enkelt träckprov. Det sprids ofta till flera hästar. Därför är det viktigt med hygienåtgärder och att stänga besättningen tills smittrisken är över, helst i fyra veckor efter sista symptom.

häst-i-hage-som-bor-i-stallbyggnad

Hästens coronavirus sprids främst under den kalla årstiden, från oktober till april. Foto: Carin Wrange

Hästens coronavirus är i regel inte farligt och självläker inom några dagar. Men för till exempel en ridskola eller träningsanläggning kan det medföra avbrott i verksamheten.

Viruset ger vanligtvis ospecifika symtom som trötthet och nedsatt eller upphörd aptit, och ofta, men inte alltid, feber upp till 41 grader. Mild eller måttlig kolik och/eller förändringar i träckens konsistens, både lös avföring och förstoppning, har beskrivits hos upp till en fjärdedel av insjuknade hästar. Ofta har det då börjat med feber och upphörd aptit.

Läs mer om hästens coronavirus på SVA:s webb.

Källa: Gittan Gröndahl, SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)