Om hästen

Tån - Senor och ligament

Tån - Senor och ligament

Hästens tå-del utsätts för mycket stora belastningar när hästen travar och galopperar, inte minst i högre hastigheter. Benets nedre delar är därför uppbyggda med en välutvecklad sen- och ligamentapparat, inte minst på benets baksida där den största belastningen sker.

tan-senor-och-ligament(1)_1023

Senor och ligament kring hästens kot-, kron- och hovleder.

Från karpalledens baksida ner till kotsenbenen sträcker sig gaffelbandet. Detta fortsätter från kotsenbenen framåt – neråt i gaffelbandsgrenarna, en på insidan och en på utsidan. Dessa fäster sedan tillsammans med långa tåsträckaren på kot-, kron- och hovbenen. Lederna är på sidorna stabiliserade av sidoligament. Från kotledens bakkant till kronbenet sträcker sig det nedre gaffelbandet.

På skenbenets baksida ligger de två böjsenorna. Den djupa böjsenan har sitt ursprung i den djupa böjarmuskeln och slutar i sitt fäste på hovbenets undersida. Vid kotleden ligger djupa böjsenan tillsammans med ytliga böjsenan i kotsenskidan. Ytliga böjsenan har också sitt ursprung i en muskel högre upp på benets baksida och fäster på kot- och kronbenen. I kotledsområdet hålls dessa senor i läge av olika ligament. Ett av dessa är det tvärgående annularligamentet.

Relaterat