Om hästen

Mjälte

Mjälte

mjalten(1)_1007[1]

Mjälten sedd från buksidan

Hästens mjälte är belägen mot bukhålans vänstra vägg. Den hålls på plats av ett upphängningsligament. I detta ligament finns de blodkärl, artärer och vener, som för blod till och från mjälten. Mjälten fungerar som ett filter för blodets röda blodkroppar och rensar bort förbrukade blodkroppar. Härt finns också en reservoar för stora mängder röda blodkroppar som släpps ut i blodomloppet vid ansträngning eller stress.

Text och bild från Björn Sandgren: Hästens Anatomi, Svensk Travsport.
Redigering: Göran Dalin, SLU, 2014. Senast granskad: 2023-06-29 av tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.