Hästens miljö

Mögel, damm, jäst och värme i hästfoder

Mögel eller jäst i hästens foder?

”Vita prickar” i hösilage och ensilage är vanligen jästsvampar. Jäst anses vara ofarligt  för hästar men är ändå oönskat i foder eftersom det innebär förkortad hållbarhet.

Risken för tillväxt av andra,  skadliga mikroorganismer är också större i sådant foder eftersom jästsvampar kan skapa förutsättningar för att andra mer skadliga mikroorganismer att växa till. Läs mer om jäst längre nedan.

Mogel damm jast och varme i hastfoder1(1)(1)_399

Jäst i inplastat foder. Foto: Cecilia Müller

Så här det ut när jäst har växt till i inplastat vallfoder, det liknar vita prickar. Jäst kan växa både i från- och närvaro av syre.

Jästsvamparna är inte farliga men kan göra att fodret tar värme väldigt snabbt, det vill säga att det blir varmt väldigt snart efter det att plasten tagits av.

Värmebildningen gör också att andra mikroorganismer, som kan utgöra hälsorisker för hästen, börjar tillväxa. Man brukar säga att en förskämningsprocess börjat, eller att fodret blivit skämt.

Svampar

När mögelsvampar uppträder i konserverat vallfoder brukar man skilja på svamparter som tillhör fältfloran och svamparter som tillhör lagringsfloran.

Fältflora

Mögelsvampar som infekterar grödan på fältet kallas fältflora. Till fältfloran hör bland annat Fusarium, Alternaria och Cladosporium. Vissa arter av Fusarium, och Alternari, kan bilda mögelgifter.

Mogel damm jast och varme i hastfoder2(1)_400

Mögel utanpå en bal som varit inplastad. Foto: Cecilia Müller, SLU

Fuktig lagring

Mögelsvampar som tillhör lagringsfloran kan tillväxa i foder som lagras under fuktiga förhållanden.

Mögelgifter

Penicillium och Aspergillus är lagringsvampar som kan orsaka problem, både genom produktion av stora mängder sporer eller bildning av mögelgifter.

Aspergillus fumigatus är en mögelart som kan ge hälsostörningar på djur och människor. Svampen är ett tecken på lagringsskada och varmgång i materialet.

Förutom sina irriterande sporer kan den infektera och orsaka svampinfektion i olika organ, även på friska individer om dosen är tillräckligt hög. Mögelsporerna är så små att de följer med inandningsluften ända ner i lungorna.

Aspergillus fumigatus är den vanligaste mögelsvampen vid sjukdomar i luftvägarna hos häst och bör därför inte förekomma i foder till hästar.

Ibland ser man ”vita prickar” eller ”ludd” i fodret. De vita prickarna är jäst (se bild ovan), och de är inte skadliga. Jästsvampar ser ofta ut så i inplastat vallfoder, men i hö syns de oftast inte så tydligt utan gör istället att höets yta känns lite fuktig och ”kladdig”.

Trots att jästsvampar i sig inte är farliga är de ändå oönskade i fodret, eftersom de i inplastat vallfoder konkurrerar med mjölksyrabakterierna om socker, vatten och livsutrymme utan att bidra med någon pH-sänkning eller annan konserverande effekt.

Mogel damm jast och varme i hastfoder3(1)_400

Mögel kan angripa torrt hö under lagring. Foto: Linda Steiner, SLU

Text: Cecilia Müller, universitetslektor vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU  2014-09-05