Häst & människa

Starta & driva hästföretag

Tillstånd för hästverksamhet

Många verksamheter där hästar är involverade kräver särskilda tillstånd och att man finns registrerad i vissa register. Kontrollera vad som gäller just för den verksamhet du tänkt starta!

De flesta av dessa krav ställs av Jordbruksverket, på deras hemsida kan du finna mycket information. Det mesta av Jordbruksverkets administration gentemot lantbrukare och djurhållare sköts av länsstyrelserna.

Det kan vara god idé att ta kontakt med länsstyrelsens landsbygdsenhet i ditt län redan på ett tidigt stadium, ofta tar det lite tid att få sina tillstånd prövade eller ärenden handlagda. Även kommunen ansvarar för vissa frågor, främst miljö- och hälsoskyddsrelaterade frågor samt detaljplanering av tätorter.

tillstand-for-hastverksamhet(1)_601

Inackordering av hästar är en verksamhet som kräver tillstånd. Foto: Carin Wrange

Du behöver ha ett tillstånd när du:

  • Ansvarar för tio hästar eller fler som är äldre än 24 månader, till exempel om du äger dem eller har dem på foder
  • Hyr ut fyra eller fler hästar per år, till exempel turridningsverksamhet
  • Föder upp fyra eller fler hästar per år
  • Säljer fyra eller fler hästar per år från egen eller någon annans uppfödning
  • Samtidigt förvarar eller utfodrar fyra eller fler hästar, till exempel hyr ut boxplatser i ett stall varaktigt
  • Har ridskoleverksamhet
  • Har yrkesmässig hästverksamhet.

Inackorderingsstall för fyra eller fler

Äger du ett stall och hyr ut fyra eller fler stallplatser, behöver du oftast ha ett tillstånd. Du behöver tillstånd oberoende av om du hjälper till med skötseln av hästarna eller inte. Även om du hyr ut hela stallet behöver du tillstånd.

Det tillfälle då du som stallägare i regel inte behöver tillstånd är om du överlåtit drift och underhåll av anläggningen till hyresgästerna eller arrendatorerna. Du som är hyresgäst behöver inget tillstånd för att du hyr in dina hästar hos någon annan.

Beroende på hur många hästar du äger eller vilken verksamhet du bedriver kan du dock behöva tillstånd för annan verksamhet, till exempel om att du har avelsverksamhet.

Ridskola

Driver du en ridskola måste du ha tillstånd. Som ridskola avses en verksamhet där du regelbundet erbjuder ridlektioner med skolans hästar. Undervisar du enbart ryttare som rider på sina egna hästar behöver du inget tillstånd för ridskoleverksamhet. Om du förutom ridskoleverksamheten även har inackordering av privathästar eller avelsverksamhet måste du också ha tillstånd för just dessa verksamheter.

tillstand-for-hastverksamhet2(1)_600

Hästar på bete kräver tillstånd om antalet hästar är fler än fyra. Foto: Carin Wrange

Hästar på sommarbete

När du tar emot fyra hästar eller fler samtidigt på sommarbete måste du ha tillstånd.

Antal födslar på stuteri avgör

Om du driver ett stuteri behövs tillstånd beroende på antal hästar och antal födslar Om du har ett stuteri kan det finnas flera delar du behöver tillstånd för, till exempel om du äger tio eller fler hästar, om det föds fyra eller fler föl per år och du säljer de föl du föder upp. Om du tar emot ston för betäckning behöver du tillstånd ifall du tar emot fyra eller fler ston samtidigt på din gård. Bedriver du stuteriet yrkesmässigt behöver du alltid ha tillstånd för verksamheten.

Hästförmedling

Om du förmedlar hästar genom att fungera som mellanhand mellan hästägare och köpare behöver du inget tillstånd. Tar du däremot emot hästar i syfte att hitta nya ägare åt dem behöver du ha ett tillstånd.

Körning med häst och vagn

Om du regelbundet hyr ut häst och vagn till turister som själva kör ekipaget behöver du tillstånd eftersom du hyr ut hästar. Om du däremot alltid själv kör din häst och skjutsar till exempel turister eller brudpar behöver du inte tillstånd för verksamheten om inte verksamheten är yrkesmässig.

Träning av hästar

Du behöver inte ha tillstånd för själva träningen av hästar eller ryttare. Däremot behöver du tillstånd om du tar emot fyra hästar eller fler på din anläggning för till exempel träning. Du behöver också tillstånd om du yrkesmässigt tar emot hästar, oberoende av hur många det är.

Turridning för fyra eller fler

När du har fyra hästar eller fler som du använder i turridning behöver du tillstånd. Bedriver du turridningen yrkesmässigt behöver du alltid ha tillstånd oberoende av hur många hästar du har.

Text: Hästrådgivare från Ludvig & Co, 2022

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden