Hästens miljö

Att tränsa

Att tränsa

Det här avsnittet beskriver de olika stegen i tränsning inomhus. Hästar är individer och vilket träns eller bett som passar en häst kan skilja sig mycket. Vid osäkerhet om vilket träns eller bett som passar just din häst, tveka inte att kontakta en kunnig person.

Text och foto: Camilla Källman

 

att-transa1(1)_210

1. Se till att hästen är borstad och ren från smuts innan du börjar tränsa!

att-transa2(1)_210

2. Lägg upp tyglarna över hästens hals. Grimman sätts runt hästens hals som en säkerhetsåtgärd.

att-transa3(1)_210

3. Håll i nackstycket med höger hand och håll om bettet i vänster handflata. Nackstycket hålls framför hästens öron och bettet framför hästens mun. Sedan förs bettet mot hästens mun. Är bettet kallt är det snäll mot hästen att första värma det, exempelvis med händerna.

att-transa4(1)_210

4. När hästen gapar lägger man in bettet. Vissa hästar kan det vara svårare att få att gapa. Ett tips för att öppna munnen är att stoppa in tummen i mungipan och trycka lätt på munnens tandfria del, även kallad lanerna. Det är i denna del av hästens mun som bettet ska sitta. Går inte det så kan man testa med att ha en liten godisbit i samma hand som bettet. Man ska aldrig trycka bettet mot hästens tänder för att få den att ta bettet. Det skapar bara obehag för hästen som får en dålig upplevelse i samband med tränsning.

att-transa5(1)_210

5. Nu är bettet på plats. Lägg nackstycket över bortre örat och sedan över det närmaste örat. Varför man börjar med bortre örat är bland annat för att inga remmar kommer i hästens ögon när huvudlaget sträcks.

att-transa6(1)_210

6. Nu är det dags att fästa käkremmen. En uträckt hand (se bild) eller en knytnäve ska få plats mellan hästens käftgrop och käkremmen.

att-transa7(1)_210

7. Här har vi tränsat med en aachengrimma. Den övre remmen spänns först och den undre sist. På bilden fäster vi först aachennosgrimman. Det ska få plats med minst två fingrar över hästens nosrygg när nosgrimman är spänd – annars sitter den för hårt.

Fotnot: Det har gjorts forskning om hur hårt en nosgrimma ska spännas, bl a inom ISES (International Society for Equitation Science). Klicka på länken eller HÄR för att läsa mer om den forskningen.

att-transa8(1)_210

8. Nu är det dags att spänna den undre remmen som spänns framför bettet. För att veta att den är lagom fastspänd ska man kunna få in sina fingrar under som på bilden.

att-transa9(1)_210

9. Nosgrimman på detta träns sitter på rätt ställe om det sitter strax under kindbenet. Två fingrar i bredd är lagom avstånd från kindbenet och nosgrimman.

att-transa11(1)_210

10. När det bildas två små veck i hästens mungipa är sidostyckenas längd lagom.

Fotnot: Hur långa sidstycken ska vara på ett träns diskuteras bland forskare. Det anses att bettet bör tillåtas hänga längre ner, dvs att det inte ska bildas två veck i mungipan.
Läs mer i artikel på Agrias hemsida där Torbjörn Lundström, tandläkare intervjuas.

att-transa12(1)_210

12. Se till att pannluggen liggen ligger rätt och se även till att alla remmar är sträckta och sitter bra.

Ta bort grimman – färdigtränsat!

Tränsa av

  1. Ta ner tyglarna från hästens hals och håll dem med höger hand
  2. Knäpp loss nosgrimman.
  3. Knäpp loss käkremmen.
  4. Sätt höger hand på nackstycket och vänster hand runt nosryggen.
  5. För att avlägsna tränset, lyft nackstycket över hästens öron och låt bettet glida ut ur hästens mun. Obs! Det är viktigt att man håller kvar runt nosryggen tills hästen själv släpper bettet.