Häst & människa

Starta hästföretag

Vad räknas som hästföretag?

För att starta ett företag krävs ett tydligt vinstsyfte. Du måste ha som mål att företaget ska lämna ett överskott som ska betala för den tid du lägger ned i företaget, de resurser du använder i företaget och ge dig en liten belöning för den risk du utsätter dig för som företagare.

Det krävs också att verksamheten bedrivs varaktigt, alltså måste målet vara att verksamheten ska finnas kvar över tid. Näringsverksamheten måste bedrivas självständigt, den får inte ha karaktären av en anställning.

Kanske är det så att du kommer bedriva hästverksamheten oavsett hur lönsamheten blir? Om du inte har ett tydligt vinstsyfte betraktas verksamheten som hobby, och en hobby behandlas annorlunda än företag i skattesystemet. Hobby är en privat verksamhet och har inget med näringsverksamhet att göra.

Ridlektion 7 Akademistallet fotoAgnesÖhman.1.900x506

Hästföretag med inriktning Ridinstruktör är ett exempel på arbete inom hästföretagande. Foto: Agnes Öhman.

Hur du startar ett företag

På hemsidan Verksamt.se guidas du genom företagsregistreringen och får information om företagsformer, administration och företagande.  Förbered din företagsregistrering genom att först skriva din affärsplan och budgetera de första årens intäkter och kostnader.


Text: Hästrådgivare från Ludvig & Co, 2022


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdområden