How Can We Help?

< Alla ämnen
Du är här:
Print

Affärsidé och affärsplan

Affärsidé och affärsplan

Alla verksamheter bör ha en affärsidé. Affärsidén ska vara formulerad så att den ger konkreta riktlinjer. För att en affärsidé ska vara hållbar bör den också vara långsiktig, men den ska samtidigt kunna uppdateras över tiden i och med att omvärlden förändras.

En affärsidé bör innehålla svar på följande frågor:

  • Vilka är kunderna som verksamheten vänder sig till?
  • Vilket behov hos kunderna tillgodoser verksamheten?
  • Vad gör din verksamhet?
  • Vad gör din verksamhet unik?

När affärsidén är formulerad är det dags att sätta samman affärsplanen. Affärsplanen utformas som en lista med punkter där du kan kontrollera att du tänkt igenom och planerat din verksamhet ordentligt. Affärsplanen bör formuleras skriftligt, dels för att du som företagare ska få ett bättre grepp om dina planer och dels för att banker och andra finansiärer ofta kräver att få ta del av den. Det är lättare att bedöma hur genomtänkt och realistisk din verksamhet är om du sammanställer dina tankar och idéer.

Så skapar du en affärsplan (verksamt.se)

Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns information och e-tjänster för dig som driver, ska starta eller utveckla ditt företag. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter och webbplatsen har över 3 miljoner besökare och 2 miljoner inloggningar per år.