Häst & människa

Starta & driva hästföretag

Försäkringar för hästverksamhet

Även om hästverksamheten bedrivs på den egna gården så gäller inte din hemförsäkring, utan du måste försäkra företaget separat. Det kan också krävas av långivare vid ansökan om lån.

Det finns en mängd förebyggande åtgärder för att sänka risken för olyckor i en hästverksamhet. Det är viktigt att utvärdera riskerna på varje enskild gård och minimera dem, men det kan vara svårt att gardera sig helt.

forsakringar(1)_200

Brandsläckare är en av flera redskap som bör finnas i ett stall om brand uppstår. Foto: HNS

Brand vanligaste olyckan

Brand är den vanligaste och allvarligaste skadan som hästverksamheter råkar ut för. Om olyckan skulle vara framme gäller det att ha försäkringar som täcker eventuella skador.

En företagsförsäkring för hästverksamhet bör innehålla täckning för:

Egendom
: djurförsäkring (t ex liv och veterinärvård) och skada på egendom

Avbrott
: ekonomisk kompensation vid avbrott som ger inkomstbortfall, som vid exempelvis brand, storm eller vissa smittsamma djursjukdomar när stallet måste sättas i karantän

Ansvar
: ersätter skada som du eller ditt företag vållat. Försäkringen skyddar företaget från skadeståndsskyldighet och tar hand om förhandlingen med motparten. Detta är en kostsam del i försäkringen vilket påverkar premien (försäkringens pris).

Person
: ekonomisk ersättning vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och pensionering.

Personförsäkring

Som egen företagare betalar du in egenavgifter som ger dig en grundtrygghet, men ditt personliga skydd är ändå sämre än för en anställd. Företagets personförsäkring träder i kraft om du skulle bli långvarigt arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller skada eller om du skulle avlida.

Om din verksamhet måste upphöra som följd av någon av ovanstående anledningar får du ekonomisk hjälp med kvarvarande fasta kostnader. Du kan även utöka försäkringen med kompletterande extra sjukförsäkring, olycksfalls- eller livförsäkring.