Forskning om säker arbetsmiljö

Arbetet på ridskolor och i travstall är fysiskt påfrestande och risken för olyckor är stor. Ing-Marie Andersson, vid Högskolan Dalarna, ska utveckla metoder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i hästbranschen som kan göra stallen säkrare.

Tjej som mockar i spån med grep

Många av arbetsuppgifterna inom på hästanläggningar är tunga och riskfyllda. Foto: Carin Wrange

– En kartläggning Arbetsmiljöverket gjorde för några år sedan visade att brister i arbetsmiljöarbetet är vanliga inom hästnäringen, säger Ing-Marie Andersson, professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

– Vi ska undersöka arbetsförhållanden och arbetsmiljöarbetet på ridskolor och i travstall för att se om vi kan bidra till att öka säkerheten. Vi vill att man har ett ordentligt systematiskt arbetsmiljöarbete så att man kan få en säker och hälsosam arbetsplats.

Ing-Marie Andersson har en bakgrund som yrkeshygieniker och har tidigare forskat på arbetsmiljöarbete i industrin och i skolan. Hon har inriktat sig på att visualisera risker och exponering för att få anställda och arbetsgivare att se hur de kan förbättra arbetsmiljön. Nu ska hon utveckla metoder för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hästnäringen.

– I de förstudier vi har gjort kan vi se att många av arbetsuppgifterna inom rid och trav är tunga. Det kan till exempel vara att man fodrar hästarna, mockar och kör skottkärra. Inom travet är man dessutom ute på tävlingar och har då ofta långa arbetsdagar, säger Ing-Marie Andersson.

– Det sker en hel del olyckor i samband med hanteringen av hästar. Arbetsmiljöverkets statistik visar att mellan 2013 och 2019 anmäldes 1 954 arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom hästnäringen. Unga kvinnor är överrepresenterade i statistiken. De som arbetar i stallarna säger att man aldrig vet säkert hur en häst reagerar i olika situatione

Läs mer om projektet för säker hästnäring på AFA Försäkring som finansierar studierna.

Källa: Högskolan Dalarna och AFA Försäkring

2020-01-28