Häst & människa

Balansövningar som förbättrar sitsen

Balansövningar som förbättrar sitsen

Balansövningar har till syfte att öva ryttarens förmåga att behålla balans och jämvikt i de olika gångarterna skritt, trav och galopp. Övningarna hjälper också ryttaren att få en naturlig, avspänd hållning till häst genom att de hjälper till att frigöra ryttaren från spänningar i muskler i ledgångar.

Balansövningar medverkar till att ryttaren kommer djupare ned i sadeln och blir mer ”sadelfast”. Därmed ökar också ryttarens självförtroende.

Vissa av de övningar som vi presenterar här ökar också ryttarens smidighet.

Först när ryttaren sitter djupt i sadeln med en naturlig och avspänd hållning har hon möjlighet att använda sina hjälper på rätt sätt. Då har hon även förutsättningar för att kommunicera med hästen.

Balanssits/apsits

Syfte: Hjälper ryttaren att känna sina sittben och hitta en bra jämvikt på hästen.

Ryttaren tittar framåt och sitter mitt över hästen med båda sittbenen i sadeln. Armarna hålls rakt ut och ryttaren böjer och vrider ut benen åt sidorna för att därefter lyfta dem så högt att de kommer över sadeln. Ryttaren sitter kvar och balanserar på sittbenen en stund för att sedan vila och göra rörelsen om igen. Den raka bukmuskeln och raka lårmuskeln aktiveras.

En annan variant av denna rörelse är att ryttaren för ihop knäna och samtidigt rätar upp överlivet. Denna rörelse hjälper ryttaren dels att känna sittbenen och dels att placera överlivet i rätt position.

Denna rörelse genomförs först i skritt och därefter i trav. Ryttaren behöver vara mycket rutinerad för att göra rörelsen i galopp!

Sidsittande/damsadel

Syfte: Tränar balans och kroppsmedvetande.

Ryttaren riktar blicken åt det håll hästen rör sig och lyfter och flyttar den ena benet rakt och långsamt högt över hästhalsen så att båda benen kommer på samma sida av hästen. När ryttaren suttit en stund i damsadel och känner sig avslappnad igen förs benet tillbaka igen.

Skräddarsits

Syfte: Tränar ryttarens balans och hjälper henne att fördela vikten lika på båda sittbenen.

Ryttaren riktar blicken framåt med buret huvud, fattar en hand i framvalvet och den andra handen i bakvalvet. Därefter lägger hon benen (böjda ben) i kors framför sadeln. När ryttaren hittat balansen släpper hon både händerna och känner efter så att sittbenen belastas lika på höger och vänster sida.

Bensammanslagning bakåt/framåt

Syfte: Tränar ryttarens balans och smidighet.

Ryttaren håller båda händerna i vulstren på sadeln med tummarna vända framåt och fingrarna mot knäna. Sen svänger hon benen framåt och sedan bakåt och uppåt, så att hela kroppen, stödd på händerna lyfts över hästens kors. Benen ska vara raka och hållas ihop och ryggen ska vara insvängd. Huvudet hålls högt med blicken framåt. Ryttaren skiljer sen benen och sjunker mjukt ned i sadeln. Vid bensammanslagning framåt sitter ryttaren kvar med sätet i sadeln och håller händerna i bakvalvet.

 

balansovningar(1)_250

Ryttare behöver träna sin balans för att sitta rätt på hästen. Foto: HNS

Kvarn/kullerbytta bakåt

Syfte: Tränar ryttarens balans och smidighet.

Ryttaren sätter sig i ”sidsits” med båda benen ut från volten. Hon håller den ena handen i framvalvet och den andra i bakvalvet och låter sätet glida ned så långt ned längs yttre sadelkåpan att korset kommer ungefär rakt över hästens mittlinje. Ryttaren böjer sedan huvudet tillbaka, svänger benen över kroppen och välver sig långsamt över till hästens inre sida. När ryttaren är säker på att landa på fötterna släpper hon taget i sadeln. Det är bra om det finns en person som hjälper ryttaren genom att ge stöd i korsryggen.

Jorden runt

Syfte: Tränar ryttarens balans och smidighet.

Ryttaren sätter sig i ”sidsits” till vänster och svänger därefter med rakt ben vänster ben över hästens bakdel så att hon hamnar i ”baklängessits”. Sedan svänger hon höger ben över till höger för att slutligen lyfta vänster ben så hon kommer tillbaka i rätt läge i sadeln igen. Kan även göras åt motsatt håll. Rörelsen görs långsamt och benet lyfts tillräckligt högt för att inte nudda hästen. Benet ska vara rakt. Kom ihåg att vissa hästar kan vara kittliga och reagera kraftigt om ryttaren råkar nudda hästen med benen i ljumsken.

Kaptensvändning

Syfte: Tränar ryttarens balans och smidighet.

Ryttaren sätter sig i sidsits till vänster och håller höger hand i framvalvet och vänster hand i bakvalvet. Sen vrider hon kroppen så att magen och höfterna hamnar mot sadeln och händerna byter plats. Genom att bära upp kroppen med armarna och svänga höger ben över hästen så hamnat ryttaren i rätt läge i sadeln igen. Kan göras åt båda håll. Även denna övning görs långsamt och benet lyfts högt över hästen. Benet ska var rakt och huvudet ska hållas ”buret” d.v.s. med hakan uppe.

Barbacka ridning

Syfte: Tränar ryttarens balans.

Ryttaren rider utan sadel och gör olika balansövningar. Som hjälp kan en stigläderrem fästas runt hästens hals så att ryttaren har något att hålla i.

Blindridning

Syfte: Tränar ryttarens balans och känsla för hur hästen rör sig.

Ryttaren rider med ögonbindel och gör olika balansövningar. Låt gärna en medhjälpare gå brevid hästen tills ryttaren känner sig avspänd och trygg.

Lättridning utan stigbyglar

Syfte: Förbättra ryttarens balans och stärka benmusklerna.

Ryttaren rider lätt utan stigbyglar med eller utan att hålla i framvalvet. Det är viktigt för balansen att ryttaren tittar i rörelseriktningen.

Taktridning

Syfte: Tränar ryttarens balans och känsla för takt. Hjälper ryttaren att slappna av i låret.

Ryttaren rider lätt genom att stå upp två steg, sitta ned ett steg, stå upp två steg o.s.v. För att säkra balansen kan ryttaren hålla sig i framvalvet. Blicken ska vara i  rörelse – riktningen. Denna övning kan göras med olika taktkombinationer.

Lättridning i galopp

Syfte: Tränar ryttarens balans och känsla för takt.

Ryttaren ”rider  lätt” i galopp genom att sitta ned ett språng, stå upp två och sitta ned ett språng. Även här ska blicken vara i rörelseriktningen.

Stå upp i stigbyglarna i skritt

Syfte: Tränar ryttarens blick och balans.

Ryttaren rider i skritt, står upp i stigbyglarna och tittar samtidigt neråt. Hjälper ryttaren att förstå att han tappar balansen om han tittar neråt.

Lätt sits/Jockeysits

Syfte: Tränar ryttarens balans och benstyrka

Ryttaren reser sig ur sadeln, lägger tyngden i knä och fotled och för överlivet framåt så att det blir en rak linje mellan axel, knä och tå. Det är lämpligt att hålla i framvalvet eller ta mantag till att börja med för att hitta balansen. Vid ”Jockeysits” kortas stiglädren så att ryttarens ben blir kraftigt böjda. En bra övning som kan användas för rutinerade ryttare för att träna både bensmuskler och balans.

Hälsträckaren

Syfte: Tränar ryttarens balans och förmåga att få ner hälarna.

Ryttaren står på tå i stigbygeln med raka ben och rak kropp. Därefter växlar hon mellan att stå på tå i stigbygeln och att sjunka ner med hälarna.