Hästens miljö

Att sadla

Att sadla

Det här avsnittet beskriver de olika stegen i sadling. Hästar är individer och vilken sadel som passar en häst kan skilja sig mycket. Vid osäkerhet om vilken sadel som passar just din häst, tveka inte att kontakta en kunnig person.

Text och foto: Camilla Källman

att-sadla1(1)_250

1. Se till att stigbyglarna alltid är uppskjutna i den undre delen av stiglädret. I detta exempel har vi valt att sätta fast sadelgjorden senare. I de fall sadelgjorden sitter på från början, se till att den ligger över sadeln från höger sida.

att-sadla2(1)_250

2. Se till att hästen är rengjord innan sadling. Smuts kan medföra skavsår. Vojlock / schabrak kan, beroende på ändamål, material och fastsättningsanordning, antingen fästas vid sadeln i förväg eller sedan vojlocken / schabraket lagts upp på hästens rygg. Vi har valt att först lägga upp schabraket på hästens rygg innan sadling.

att-sadla3(1)_250

3. Lägg på sadeln i ungefär samma höjd som manken.

att-sadla4(1)_250

4. Låt sadeln glida i hårremmens riktning så att den hamnar i sadelläge.

att-sadla5(1)_250

5. Var noga med att vojlock / schabrak ligger rätt. Se till att det inte finns några veck under sadeln. Dra upp vojlocken / schabraket så att den ligger kant i kant med framvalvet. Det är viktigt att göra detta så att vojlocken / schabraket inte glider tillbaka ner på manken och trycker på den när sadelgjorden dras åt.

att-sadla6(1)_250

6. Efter att sadel har lagts på går ryttaren till hästens högra sida och tar ner, alternativt spänner fast, sadelgjorden. Kontrollera att sadelgjorden ligger platt under sadelkåpan och inte är snodd. Spänn sadelgjorden till en början löst, från vänster sida.

att-sadla7(1)_250

7. När sadeln ligger rätt ligger sadelgjorden ungefär en handsbredd bakom hästens armbågsspets. När sadeln legat på några minuter på hästens rygg med sadelgjorden löst spänd så dras gjorden åt hårdare.

Information i text i samarbete med Agneta Aronsson, Ridskolan Strömsholm, 2011-08-17
Tack till Agneta Aronsson och Ridskolan Strömsholm för hjälp med innehåll och utlånande av häst!