Häst & människa

Bruksridning

Bruksridning

Bruksridning är en form av dressyr ridning där ryttare och häst visar prov på hur väl samspelta dom är. En tävling i bruksridning består av upp till 14 olika delmoment som skall ridas inom maxtid, nära idealtid.

I alla delmoment kan man få straffpoäng. Man blir bedömd under ridningen, hästens rörelser i gångarterna, ryttarens hjälper och hästens svar på hjälperna. Osportsligt uppförande ger straffpoäng!

Man måste rida i angiven gångart och momenten måste ridas i nummerordning. Ryttaren får bara sitta av på momentet ”brygga”! Man kan bli utesluten ut ett moment, men får rida hela banan klart ändå! (Kanske dina medtävlande också blir uteslutna i något moment, då gäller fortfarande regeln om lägst straffpoäng!)

Före start sker alltid en funktionskontroll, där en domare tittar på den osadlade hästens skritt och trav, hästens kondition, rykt och hovvård, utrustningens kondition och ekipagets uppträdande, med mera. Ryttaren ska ha godkänd ridhjälm, man får ha spö och sporrar (kortare än 20 mm). Efter att hästen kontrollerats utan sadel ska den sadlas. Hästen skall ha komplett sadel! (Man får ha till exempel western- eller islandssadel, huvudsaken är att sadeln/utrustningen inte skadar hästen eller utgör fara för ryttaren!)

Vid uppsittning och avsittning skall ekipaget stå stilla. Klarar inte ryttaren att sadla och sitta upp inom 5 min är ekipaget uteslutet ur hela tävlingen! Eventuella fel måste åtgärdas före start.

Momenten

Vattenhinder eller presenning – ekipaget skall passera genom hela hindret i, hela dess längd, ej hoppa, stanna eller rygga.
Bro – ekipaget skall passera över en bro! Ej stanna eller rygga etc.
Vändning i trångt utrymme – ekipaget skall vända helt om åt valfritt håll inom en liten ruta, utan att nudda kanten! 
Portar –
 ekipaget skall passera genom en serpentinbana med portar utan att ha ned portarnas markeringar (ofta bollar på toppen av pinnar)
Skritta över bommar – 2-6 bommar, max 20 cm höga, placerade som solfjäder, i L- eller Z form. Nedriven bom ger 10 straff.
Rida över gatubrunn – Ekipaget skall skritta, utan halter eller ryggning genom en korridor och trampa på ett ”brunnslock”.
Halter – hästens båda framhovar skall hållas mellan markeringar på marken under angiven tid. Lydnadshinder– till exempel ljudeffekter eller fladdrande saker skal passeras.
Ryggning i vinkel – hästen ryggas i vinkel inom markering! Hoppning- ett till tre enkel hinder max 80 cm höga
Flytta föremål – flytta ett föremål från en stolpe till en annan
Brygga – Ryttaren sitter av vid markering på en ”lastbrygga”, leder hästen längs med bryggan och sitter upp igen från en annan markering på bryggan.
Trav genom korridor – trava så rakt man kan genom en ca 20 m lång avsmalnande ”korridor” (spånmarkering på marken)

Alla hästraser kan delta! Man anpassar hindren efter hästens storlek så att det blir rättvist! Syftet med bruksridningen är att utbilda ryttare och häst så att förtroende dem i mellan byggs upp så att de kan hantera olika situationer.

Målet är att skapa förståelse för hur hästen fungerar vid god hantering med bra hästmannaskap. Hästen skall lära sig lita på och lyda sin ryttare! Kul komplement till din vanliga träning, i ett lugnare tempo!

 

Källa: JUF (Jordbrukare-ungdomens förbund)    www.juf.se