Häst & människa

Personskador vid hästhantering

Personskador vid hästhantering

Hästen är ett fantastiskt djur som skänker oss hälsa och glädje. Men man måste ha respekt för och kunskap om krafterna hos en häst. Varje år uppsöker över tiotusen människor en akutmottagning efter att ha skadats i ridolyckor eller annan hästhantering.

Över hälften av skadorna beror på att man faller av hästen. I åldrarna 5-10 år är det sju av tio skadade som ramlat av. Illustration: Konsumentverket

Ryttarens kunskap, rutin och erfarenhet har stor betydelse. Nästen hälften av de som skadas är barn. Olycksfrekvensen sjunker inte förrän efter fem års ridvana.

Hästens egenskaper har likaså stor betydelse för olycksrisken – den är högre med unga hästar än med äldre. Det finns även en hel del säkerhetsutrustning som kan hjälpa till att skydda mot skador.

I en svensk undersökning 2008 av 14 000 hästrelaterade olyckor som ledde till akutvård hade nästan två tredjedelar av skadorna uppstått genom att ryttaren ramlat av hästen eller genom att både häst och ryttare ramlat. En fjärdedel av skadorna uppstod genom att hästen sparkat, trampat, bitit eller klämt den skadade. Andra vanliga orsaker till skador är ryck i grimskaft och att hästen sprungit på den skadade.

Nio av tio av de skadade var kvinnor/flickor och 41 procent var barn yngre än 18 år. Allra flest skador hade 13-åriga flickor. De akuta skadorna ledde till inläggning på sjukhus i 15% av fallen.

figur av ryttare som ramlar av

Fotboll ger flest skador och ridning näst flest

Ungefär 1 miljon svenskar kommer regelbundet i kontakt med hästar. Cirka 500 000 av dessa rider regelbundet för att tävla, för att få motion eller som rekreation. 14 000 olycksdrabbade av 1 miljon som varit med hästar betyder mellan 1-2 procent totalt sett. Risken är tydligt större om man är oerfaren och sysslar med ridning.

Bland sporter är det bara fotboll som ligger bakom fler skador (31 000 skador per år). Fotboll och ridning är också de två största sporterna i Sverige.

Öka säkerheten

Det är viktigt att ha respekt för hästar. En häst är ett stort och starkt djur. Men den har ett godmodigt temperament. Gemensamt för all traditionell hästhantering är att alla moment skall utföras på ett säkert sätt, för både häst och människa. Kärnan i all hästhantering är människans förmåga att ”läsa hästar”.

Det bästa sättet att undvika olyckor är kunskap: rätt utbildning, rätt utrustning, rätt hantering av hästarna och rätt ryttare till rätt häst vid rätt tillfälle.

De vanligaste skadorna hos dem som ramlat av och uppsökt läkarvård

  • Blodutgjutning, 38 %
  • Fraktur, 28 %
  • Stukning eller vrickning, 12 %
  • Hjärnskakning, 11 %

De oftast skadade kroppsdelarna hos dem som ramlat av och uppsökt läkarvård

  • Axlar och skuldror
  • Knän och fotleder
  • Huvudet

Läs mer om hästrelaterade olyckor:

Länkar: