Häst & människa

Prisad för säker arbetsmiljö - Väsby ridskola

Säker arbetsmiljö hos Väsby ridskola

För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett kontinuerligt arbete. Det är Väsby ridskola ett gott exempel på. Trots gamla lokaler och begränsade resurser har ridskolan lyckats skapa en arbetsmiljö som passar såväl hästar, elever som personal.

– Dessutom har vi en fantastisk sjöutsikt, säger ridskolechefen Anna Ågren och pekar ut mot Mälarviken som ligger några hundra meter bort.

Nyligen tilldelades Väsby ridskola ett arbetsmiljöpris ”Sveriges säkraste hästverksamhet” från lantbrukets arbetsmiljökommitté. Priset på 30 000 kronor delades ut under en arbetsmiljökonferens på Strömsholm 11 mars 2015.

Väsby Ridklubb

Förutom Väsby ridskola har också Väsby ridklubb sin hemvist här.

Väsby Ridskola

Väsby ridskola ligger inrymd i ett tidigare svinstall på Sättra gård.

Väsby ridskola startade sin verksamhet 1969 på gården Sättra gård, cirka en halvmil från centrala Upplands-Väsby.

Boxar och spiltor byggdes i ett tidigare svinstall och ridlektionerna hölls de första åren utomhus på gårdsplanen mellan byggnaderna. Ett mindre ridhus byggdes så småningom. Hela anläggningen ägs av Upplands-Väsby kommun.

Säkra och funktionella lösningar i äldre byggnader

I takt med att verksamheten utökades togs fler byggnader i bruk samt att ett stort ridhus byggdes. I dag har ridskolan plats för 41 hästar och ponnyer, varav 30 används i ridskolan. Hästarna är inhysta i tre olika stallbyggnader, beroende på takhöjd och mankhöjd. I övriga byggnader har man inrymt utrymmen för ridskolans elever samt lokaler för personalen med kök, kontor, mötesrum, wc och dusch.

– Idag har vi en väl fungerande anläggning där vi har ansträngt oss för att hitta säkra och funktionella lösningar, tycker Anna Ågren. Men visst drömmer vi om att någon gång få en helt ny anläggning.

Hon började som ridskolechef för 25 år sedan, och har haft stor delaktighet i verksamhetens utveckling. Ridskolan har i dag sex anställda ridlärare och ytterligare fem personer som arbetar några timmar i månaden.

Alla som jobbar har utbildning, från ridledare upp till ridlärare level II samt att två av lärarna även har tränarutbildning på C-nivå i dressyr respektive hoppning. Några av de anställda är anslutna till fackförbundet Kommunal.

Anna Ågren med häst

Anna Ågren har varit chef för Väsby ridskola i 25 år. Här med lektionshästen ”Curre”.

Varierande arbetsuppgifter

– Arbetet på en ridskola av vår storlek med cirka 400 elever per vecka innebär att personalen jobbar med många olika uppgifter. Alla mockar, fodrar, släpper ut och tar in hästar samt håller lektioner. För mig som chef är det viktigt att planera arbetet så ingen anställd får jobba för mycket med tunga sysslor. Jag tror att vi har hittat en bra balans när det gäller den biten.

Balar, strö och foder

Balar med strö och foder kräver utrymmen. Nyligen byggdes ett tak över förvaringen.

Väga hö

Anna Rönnberg, en av skolans anställda väger upp grovfodergivorna för dagen.

Precis som många andra hästföretagare har Väsby ridskola fått anpassa sig till de regler som numera gäller, bland annat att alla anställda ska vara över 18 år för att få arbeta i stall och kunna utföra alla sysslor som ingår.

Det praktiska arbetet med foder och strö är uppgifter som tar både tid och kraft för ridskolans personal. Nyligen byggdes, med hjälp av kommunen, ett tak över delar av innergården för att bättre kunna lagra spånbalar och stora fyrkantsbalar med foder.

De 30 000 kronor som ridskolan fick via arbetsmiljöpriset kommer att investeras i en ny hövagn för att ytterligare underlätta utfodringen.

Hjälmar och säkerhetsvästar

Ordning och reda. Rideleverna har en särskild avdelning där hjälmar och skyddsvästar finns.

Avspärrning för traktor

Stopp, ingen lekplats här! Egen traktor finns för harvning av utebana och ridhus.

Drömmer om modern anläggning

– När man jobbar med en gammal anläggning får man ta små steg i taget jämfört med helt nybyggda anläggningar, säger Anna Ågren.

– Tyvärr är det ju även ett hinder att jobba i äldre byggnader. Vissa förbättringar som vi vill göra, går inte att realisera. Självklart hoppas vi på en mer modern anläggning med bättre logistik i framtiden. Det skulle framför allt gynna personalen och deras hälsa.

Ridskolan har regelbundet besök av personal från länsstyrelsen för kontroll att verksamheten sköts rätt. Då mäts ventilation i byggnaderna, boxstorlekar, gallermått, takhöjd, flödet i vattenkoppar och mycket annat. Dessa kontroller är främst för hästarnas skull. Väsby ridskola vill även fokusera på miljön för de människor som vistas och arbetar där. Nyligen gjordes en genomgripande rustning av personalens lokaler med bland annat ett helt nytt kök.

Personalutrymme

Personalutrymmena har nyligen fått en rejäl upprustning, bland annat ett nytt kök.

Kontor

Här sköts mycket av administrationen kring ridskolans verksamhet.

Kriterierna för 2015 års vinnande hästverksamhet var följande:

  • Kunna presentera en säker och utvecklande arbetsplats med god ordning
  • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på företaget
  • Ha anställda och vara en god arbetsgivare
  • Ha kollektivavtal för sina anställda
  • Kommunal ska ha medlemmar på företaget