Häst & människa

Vad innebär allemansrätten?

Vad innebär Allemansrätten?

Både hästar och människor trivs bäst ute i naturen. Allemansrätten ger oss alla rätt att röra oss fritt i skogen men grundprincipen är att inte störa och inte förstöra. Du som ryttare måste se upp med var hästen sätter ner hovarna. Synliga trädrötter är känsliga. Om de skadas kan trädet drabbas av rotröta.

Rider du ofta i samma område ökar risken för skador på träden. Är du osäker var du får rida finns det en enkel regel – fråga först!

Här är det fritt fram

 • Allmän väg
 • Kommunal/statlig väg
 • Enskild väg med statsbidrag
 • Utmärkt ridled/ridstig

Här ska du fråga först

 • Skogsbilväg
 • Ägoväg/privat väg
 • Enskild väg/grusväg
 • Ängar/hagar
 • Stränder -allemansrätten gäller om ej skyltad badplats

Här ska du inte rida

 • Mjuka och blöta stigar
 • Planteringar/skogsplanteringar
 • Naturreservat/nationalpark
 • Åkermark/stubbåker
 • Strax efter skörd
 • Betesvall
 • Privat tomtmark
 • Parker, gräsmattor
 • Trottoarer och cykelbanor
 • Uppmärkta skidspår, motionsspår och vandringsleder
allemansratten-i-sverige-for-ryttare

Kantzon längs odlad åkermark kan vara lämplig mark för ridning, men se till att först fråga markägaren om lov. Foto: Carin Wrange

Ridning på enskild väg

Normalt är det tillåtet att rida på enskilda vägar. Men det är endast tillåtet att rida på en enskild väg så länge inte vägen tar skada. Risken för skador minskar om du rider i mitten på vägen. Rider du ofta längs samma vägsträcka bör du ha en dialog och eventuellt skriva ett avtal med den som äger vägen. Hästspillning är inte skadligt för naturen men i större mängder kan det bli ett problem för andra som går eller färdas längs vägen. På vintern fryser spillningen till hårda knölar/klumpar som kan bli ett problem för annan trafik. Ta därför för vana att alltid ta bort spillningen från vägen. Markägaren kan kräva skadestånd om vägen skadas av ridning eller travträning.

Om ridningen orsakar stor skada kan markägaren få tillstånd av kommunen att sätta upp en skylt som förbjuder ridning. I tätbebyggt område kan kommunen reglera ridning.

Prata med markägaren

Du får alltså rida på många platser i naturen. Men du måste visa extra hänsyn mot träd och växter. För markägaren är en 20 meter hög gran värd 150-200 kr. Drabbas granen av rotröta minskar virkesvärdet. Det tar 70 år innan en ny gran har vuxit sig lika stor. Så innan du ger dig ut i skogen, prata först med markägaren. Vet du inte vem som äger marken, ring kommunen.

Frågor & svar:
Vi hyr ut några stallplatser till privatryttare. Men för att komma till bra ridterräng måste de rida en bit på ett motionsspår. Är det tillåtet?
Det är olämpligt att rida i motionsspår men det är inte allmänt förbjudet. Förbud kan finnas i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Markerade motionsspår/skidspår är avsedda främst för motionslöpning och skidåkning.

Jag hyr ut stallplatser till privatryttare, och har fått klagomål på ryttare som ridit sönder stigar. Jag kan väl inte ha något ansvar för vad ryttarna tar sig till?
Naturligtvis är det lämpligt att informera ryttarna om vad som gäller, bland annat var i omgivningen det är lämpligast att rida. Varje ryttare som är ute i naturen ansvarar för sitt eget handlande. Men som uthyrare av stallplats bör du samråda med berörda markägare.

Länkar:

Källa: Naturvårdsverket och LRF