Häst & människa

Skogskörning

Skogskörning med häst

Skogskörning är ungefär som precisionskörning fast i skogsmiljö. Med häst och redskap ska man förflytta ved och timmer genom snirkliga banor utan att få för många straffpoäng.

Här sätts hästen och kuskens samarbete verkligen på prov! Man ska köra inom maxtid, på idealtid. Det ska vara skonsamt för hästen att dra och ergonomiskt för kusken att lasta och lossa. Kusken ska med små hjälper få hästen att samarbeta på ett lugnt och harmoniskt sätt.

Halvar jobbar i skogen(2)_640

Körning med häst ställer stora krav på kusken. Foto: Ferguson

Man ska köra igenom 5 olika stationer, station 1 är alltid funktionskontroll. Inom stationerna ska man göra olika moment. Alla ekipagen använder samma redskap på varje station! Varje kusk ska ha en medhjälpare, som bara får ingripa om det uppstår en situation som kräver det. Medhjälpare ska finnas inom stationens område.

Stationer:

1. Funktionskontroll: Man tittar på hästens kondition och hovvård, utrustningens tillpassning och kondition. Hästens sele måste ha baksele eller svanskappa. På plats finns ett lätt lastat redskap så att man kan bedöma anspänning, körning och frånspänning.
Kuskens och medhjälparens klädsel bedöms också. Obligatoriskt för kusken är hjälm och skyddsskor, samt sax eller krok att hantera stockarna med! Man får inte ha piska! Den utrustning som man har med till stationen måste följa med genom hela tävlingen och får inte ändras.
2. Körning med släplass: Inom en ruta (markerad med sågspån) anspänner man ett redskap, oftast en skogskälke, och lastar ett bestämt antal stockar. Sedan ska lasset köras genom en bana med ”portar”- markerade öppningar mellan träd, för att sedan återkomma till rutan och lasta av lasset och spänna ifrån. Man får straffpoäng för nedrivna markeringar, tappad last och om man kör över ”produktiva träd” det vill säga förutbestämda markerade små trädplantor. Anspänning, frånspänning, virkeshantering bedöms och kan ge straffpoäng!
3. Körning med uppburen last och lydnadsprov: Inom en markerad ruta anspänner man en ”doning” (en skogsvagn eller skogskälkar) och så lastar man på ett förut bestämt antal stockar. Sedan ska man köra en bana som går genom vissa ”portar”(träd) och man ska göra 3-5 st. tidsbestämda halter. Minst en halt ligger i uppförs lut och minst en ligger i nedförslut. Man får gå av lasset och lägga tömmen på marken, men man får inte gå fram till hästens huvud! Medhjälparen får ej hålla i hästen. Banan startar och slutar i samma markerade ruta, så när du kört klart banan är du framme i rutan igen och måste lasta av din last samt spänna ifrån. Om man kör på markeringar, tappar sin last eller kör över markerade småträd (s.k. produktiva träd) får man straffpoäng! Alla nedrivna portmarkeringar ger straffpoäng, och även om man stannat för länge eller för kort tid i halten. Körningen, virkeshanteringen
4. Lunnbänk: Med hjälp av skaklar/draglinor, svängel och en lunnings sax ska sju till tio stockar av varierande storlek läggas i en s.k. lunnbänk. 5 stockar skall ligga i bottenvarvet, och två till tre ovanpå. De skall ligga helt jämt i framkant och ligga tätt packade. Man mäter mellanrummen! Första och sista stocken blir riktmärken när funktionären mäter. Så länge hästen drar stocken framåt får man styra stocken med sin kropp, men när hästen stannat får man inte justera stockens läge. Här bedöms: anspänning/frånspänning, körningen får ej vara ryckig. Varje glipa mellan stockarna mäts, både på längden och tvären, och ger mer antal straffpoäng ju mer det skiljer. Det skall bli en stadig stapel av stockarna.
5. Manöver av helstock: Även kallad ”långstocken”. En stock på 8-12 meter ska med hjälp av skaklar/draglinor, svängel och kätting släpas genom en bana med utan att riva markeringar eller köra över ”produktiva träd”. Man börjar sin bana med att köra in i en 3-5 m ruta med redskapet släpandes på marken. Rutan har två öppningar, den du går in i och en mitt emot där stockens främre kant väntar på att bli fastkopplad. När hela hästen och redskapet är i rutan gör man en 180 graders vändning och kopplar stocken. Sedan kör man en bana med ca 10 portar markerade A-J. utöver portarna ska man genomföra 3 moment.
”Skifta stock”: man kör fram sin stock nära intill en lika lång stock. I ett drag ska man få sin stock att ligga exakt bredvid den andra, och man mäter avståndet från den körda skockens framkant mot den liggande stockens framkant. Mäter gör man från det första stoppet, så det är viktigt att hästen stannar när du vill det och inte innan, eller efter! Man får en straffpoäng per cm!
”Vinkelport”: Hästen skall köras in i en port och backa/vända med stocken för att komma ut ur en annan port utan att riva ned markeringar. Ofta är vändningen så snäv att hästen måste vändas 180grader gå framåt men backa stocken. Hästen kommer att ha stocken släpandes under sig mellan sina ben. Sedan vänder man tillbaka hästen och fortsätter i banans riktning ut genom den andra porten.
”Passering under stock”: som det låter! Hästen kliver över en upphöjd stock, som man inte får riva ned med sin kätting eller sin släpstock. När svängeln passerat den måste man stanna, koppla loss kättingen från släpstocken och koppla om igen så att släpstocken kan passera fritt under. River man ned stocken får man 30 straffpoäng, men man får två försök till. Misslyckas man blir man utesluten från detta moment.

 

Källa: JUF (Jordbrukare-ungdomens förbund)    www.juf.se