Forskning: Inpassad sadel - bättre prestation?

Vid alla former av ridning är det viktigt att man använder en sadel som passar såväl häst som ryttare. Kan man visa att en väl anpassad utrustning ger hästen möjlighet att röra sig mer avspänt, ökar förmågan att prestera och gör hästen mer hållbar?

Många anser att en rätt utprovad sadel ger ryttaren större möjligheter att sitta rätt och därmed kunna rida hästen i balans. Men vad som upplevs vara rätt utrustning för häst och ryttare är oftast en subjektiv bedömning där ögat och känslan styr. Går det att forska på och få ett objektivt svar?

I ett projekt, utfört på riksanläggningen Strömsholm, har forskare från SLU och Ridskolan Strömsholm använt sig av en tryckmätningsvojlock för att med objektiva mätmetoder kunna visa om sadeln ligger bra på hästen och om ryttaren sitter rätt i sadeln.

sadeltrycksmatning2(1)_270

Hur viktigt är korrekt anpassad utrustning, egentligen?

Viktigt med rätt bomvidd

Forskningen, som har finansierats av Stiftelsen Hästforskning, inleddes med en kartläggning av de problem kring sadlars utformning och tillpassning samt ryttarens sits som yrkesverksamma inom hästnäringen upplever. Vanliga brister i sadelns passform ses ofta kring själva bommen i sadeln, dess vidd och vinkel, samt bossornas stoppning. Även sadelgjordens läge och infästning har betydelse. När sadeln trycker punktvis på hästens rygg kan det resultera i en tillbakabildning av hästens rygg- och bröstmuskulatur.

– Tryckmätningsvojlocken kan vara ett hjälpmedel vid tillpassning och utvärdering av en sadels passform. Fördelen är att det kan göras under rörelse i stället för stillastående som görs idag, säger doktorand Anna Byström, en av forskarna inom projektet.

Tryckmätning gav bra hjälp

De vanligaste problemen när det gäller ryttarens sits kan definieras till ”stolsits”, snedhet samt problem med balans och följsamhet. Erfarna ridinstruktörer menar att detta kan leda till en spänd häst eller en häst i obalans eller med hämmade oregelbundna rörelser.

Mätningarna gjordes på flera olika grupper av ryttare, såväl mycket rutinerade tävlingsryttare till mindre utbildade ryttare. Forskarna upptäckte att tryckmätningsvojlocken var ett bra hjälpmedel för ryttare att bli medvetna om och motiverade till att förbättra sin sits. Genom att sitta direkt på vojlocken såg ryttarna hur vikten fördelades över ytan och kunde därmed bättre förstå vad som behövde förändras.

sadeltrycksmatning(1)_600

Elev och skolhäst från ridskolan Strömsholm utrustad med mätutrustning inom projektet som mäter sits och sadel. Foto: Annika Stalfelt

Sitsfel avslöjade

Förutom att göra mätningar av tryck med hjälp av en vojlock under sadeln, utrustades ryttare även med markörer på huvud, bål och bäcken.

Markörernas positioner filmades medhöghastighetskameror. Ryttarna filmades även med normal hastighet för att kunna studera deras kroppshållning.

– Det visade sig att markörerna gav mer information om sitsfelen än vad tryckmönstret under sadeln gjorde. Det kan betyda att tryckmätningsvojlocken ger mer information om sadelns egenskaper än om ryttarens sits. Markörtekniken är kanske bättre att använda för studier om ryttarens sits än tryckmätning, säger professor Lars Roepstorff.

Den insikten i kombination med mätdata från markörerna kan ge värdefull vägledning om avsutten träning av kroppens hållning för att förbättra sitsen. Detta blir nästa projekt och utmaning för doktorand Maria Terese Engell att arbeta med ”Bättre ridning, bättre hästhälsa”!

Text: Carin Wrange, HästSverige 2012-12-19
Forskningsprojekt: Sadeltrycksmätning för utvärdering av ryttarens sits och sadelns passform