Hästens miljö

Varför besiktning?

Rätt häst? Varför besiktning?

Det kanske viktigaste steget i hästköpet är att försöka klargöra vad det är för någon häst man söker. Det kan tyckas självklart – men erfarenheten visar att så inte alls är fallet.

Hästar i högt gräs
Är detta drömhästen? Att köpa häst är ett stort steg för den blivande ägaren. 

Vad skall hästen användas till? En häst för tävlingskarriär, för promenadridning eller för avel? Vilken är ryttarens kompetens och kapacitet – och vilken utbildningsståndpunkt skall hästen ha?

Ung och orutinerad ryttare bör söka rutinerad häst, som kanske blir dyrare än den lovande, men mindre utbildade häst som den erfarna ryttaren väljer.

Vad får hästen kosta? En fråga som ofta inte ställs i relation till vad det kostar att hålla hästen när den väl är inköpt. Dessa och många andra viktiga frågor måste besvaras. Den som inte har stor erfarenhet av att köpa häst bör söka råd av någon man har förtroende för – tränare eller ridlärare. Man bör ha gott om tid för att söka, för att resa, titta och provrida – och för att fatta ett klokt beslut.

Det är när alla de här olika bitarna klarats av och man står med en häst som kanske är ”rätt häst”, som veterinärbesiktningen kommer in.

Varför besiktning?

Syftet med en veterinärens genomgång av en häst inför ett eventuellt köp är att få en så god bild som möjligt av hästens hälsotillstånd vid besiktningstillfället. På grundval av besiktningsfynden skall veterinären sedan försöka ge köparen råd om hur denne skall göra. Det är därför naturligt att besiktningen görs på uppdrag av köparen, som också väljer (och betalar) veterinären.

Veterinären är beroende av att känna till köparens krav och kan behöva diskutera besiktningsfynden med denne. Därför bör den tilltänkte köparen eller dennes ombud alltid vara närvarande vid besiktningstillfället.

Det är också viktigt att det vid besiktningstillfället finns kunskap om hästens ”historia”, både om träning, arbete och tävling och om eventuella skador och sjukdomar. Det underlättar bedömningen av eventuella besiktningsfynd.

Nästa steg i besiktningen>>
Tillbaka till ”Besiktning”>>