Häst & människa

Värdegrund för träning och tävling med häst

Värdegrund för träning och tävling med häst

Sedan 2010 har hästnäringen en värdegrund för träning och tävling med häst då organisationerna i Hästnäringens Representationsråd (HRR) enades om ett gemensamt värdegrundsdokument.

vardegrund(1)_200

Foto: HNS

Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand. Dessa ord inleder värdegrunden för träning och tävling med häst som HRR enades om på sitt möte i Stockholm den 8 september 2010.

– Det finns människor som är oroade över hur djur och då särskilt hästar används i tävlingssammanhang. Detta är bland annat en av anledningarna till att vi tydligt vill deklarera hästnäringens gemensamma värdegrund och på vilka villkor tävlingsverksamhet med häst bedrivs i Sverige, säger Stefan Johanson, VD Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Det finns många olika hästsportgrenar i Sverige. Varje vecka startar tusentals ekipage i discipliner som trav, galopp, dressyr och hoppning. Men här finns också mindre grenar som brukshästkörning och voltige. Med vår nya gemensamma värdegrund vill näringen visa att oavsett gren känner vi samma omsorg för hästen och dess välbefinnande.

I Hästnäringens Representationsråd ingår följande organisationer: ATG, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Avelsföreningen för den Svenska Varmblodiga Hästen, Svenska Islandshästförbundet, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd samt Hästnäringens Nationella Stiftelse.

 

Ansvarig utgivare: HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, 2011-04-05

Värdegrund för träning och tävling med häst

 • Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.
 • Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.
 • Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen.
 • Hästen ska tränas och tävlas i enlighet med utbildningsnivå och förmåga.
 • Hästar får inte medicineras eller på andra sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador.
 • Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället.
 • Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.
 • Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar.
 • Dopning, alkohol och andra droger hör inte hemma i hästsporten.
 • Vid tävling ska hänsyn tas till medtävlande och deras hästar.
 • Kamratskap och samarbetsvilja är av största vikt.

Den 8 september 2010 enades Hästnäringens Representationsråd (HRR) om detta värdegrundsdokument. HRR består av följande organisationer; ATG, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Svenska Islandshästförbundet, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd samt Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Lagar, förordningar och regler samt specifika tävlingsreglementen för respektive gren ska alltid efterlevas.

 

Ansvarig utgivare: HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, 2011-04-05