Kan hästen hjälpa vid psykisk ohälsa?

Allt fler barn och unga i Sverige lider av psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980talet har andelen unga med återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, enligt Folkhälsomyndigheten. Nu bjuder projektet Gilla Häst in till en inspirationsdag för att lyfta frågan om hur hästunderstödda insatser kan stärka barn och ungas psykiska hälsa.

hast-kontakt-psykisk-ohalsa-fotocarinwrange

Närhet till en häst eller ponny kan ha stor betydelse för människors psykiska ohälsa. Foto: Carin Wrange

Inspirationsdag om hästunderstödda insatser för god psykisk hälsa

Syftet med dagen är att inspirera och informera om möjligheterna till gränsöverskridande samverkan mellan offentlig sektor, hästnäringen och den lokala ridskolan. Detta för att enas i en gemensam strävan mot en mer jämlik och jämställd folkhälsa och för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Psykisk ohälsa – ett växande problem i Sverige

Beräkningar visar att de samhällsekonomiska kostnaderna för psykisk ohälsa förväntas stiga till 334 miljarder kronor år 2030 i Sverige. Därför är det viktigt att satsa på förebyggande behandlingar för att motverka problemen innan de växer sig stora.

Hästar har påvisat god inverkan på terapi

Idag ökar intresset för hästunderstödda insatser för att främja god hälsa eller förebygga ohälsa hos personer i behov av särskilt stöd. Flera studier visar på hästens goda inverkan i terapi för barn och unga, bland annat inom psykosocialt- och pedagogiskt arbete.

– Den lokala hästnäringen är unik i världen, både när det gäller omfattning och tillgänglighet. I Sverige finns till exempel i snitt 1,5 ridskola i varje kommun, ofta med kommunalt stöd, vilket ger mycket goda förutsättningar för folkhälsofrämjande insatser i samarbete med hästen, säger Malin Andersson, samordnare för HNS Sörmland och Östergötland.

Under dagen kommer inbjudna gäster som verkar inom hästnäringen och på olika sätt jobbar med hästunderstödda insatser bland annat att tala om hästens stressreducerande inverkan. Hästens roll i samhället ingår även i HNS nya strategi som sträcker sig från 2020–2023.

Inspirationsdag med Gilla Häst

Tid: 16 september 2020 kl. 08.30-16.00

Plats: Nyköpings Teater, Teatertorget i Nyköping.

Vem: Politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare i samhället samt yrkesverksamma inom vård, skola och omsorg.
Även intresseorganisationer för personer med funktionsvariationer, ridskolepersonal samt andra intresserade är hjärtligt välkomna.
Länk till anmälan

För mer info kontakta Malin Andersson, samordnare HNS 070-790 68 67
För att läsa mer om Gilla Häst klicka på länken.

Källa: Hästnäringens Nationella Stiftelse, projekt Gilla Häst