Hästen spelar viktig roll i samhället

Hästens viktiga roll i samhället lyfts i  ny strategiplan för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). I strategiplanen står bland annat att hästen spelar en viktig roll såväl ur ett samhällsperspektiv som för den enskilda individen.

HNS poängterar också att en hållbar utveckling och tillväxt ska ta hänsyn till både hästen och samhället, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Hästen ger för många en fast punkt och en trygghet i tillvaron. De skapar normalitet även för människorna runt omkring hästarna och kan hjälpa oss att se framåt just nu när hela världen kan kännas upp och ner.

 

häst-borstas-hästskötsel

Tiden i stallet ger avkoppling och glädje för många människor i Sverige. Foto: Carin Wrange

– Hästen får människor att må bra, och är därför oerhört viktig för många. Den direkta kontakten med en häst påverkar oss emotionellt men gör också att vi får vardagsmotion och kommer ut i naturen, säger Karolina Lagerlund, vd på HNS.  Hästen är också en viktig resurs för att skapa hållbara samhällstjänster och vi vet att många blir glada att till exempel se brukshästar i arbete, även om de inte har någon annan anknytning till hästar, fortsätter hon.

Att hästen är en viktig del av samhället är något som tagits fasta på i HNS nya strategiplan, som sträcker sig från 2020-2023. Till grund ligger en framtidsspaning som gjorts tillsammans med Kairos Future. Den har identifierat ett antal omvärldstrender där ökat fokus på hållbarhet och ökad fysisk och psykisk ohälsa i samhället är två trender där man tror att hästen kan bidra och göra skillnad.

Hästen skapar unika band

Till respektive område i planen kopplas ett antal strategier som ligger till grund för arbetet framåt. Strategierna handlar dels om att hästen är en utmärkt resurs för hållbara samhällstjänster, den skapar gemenskap och är en symbol för vårt öppna landskap. Dels att hästen är en välgörare som får människan att må bra. Den bidrar till en sund och hållbar livsstil, både fysiskt och psykiskt. Hästen skapar unika band till människan men också gemenskap människor emellan.

– Även om mycket är annorlunda mot vad vi är vana vid just nu vill vi våga se framåt, säger Mats Denninger, styrelseordförande i HNS. Vi tror på att fortsätta arbeta för att hästarna ska ha det bra och att hästnäringen ska erbjuda arbete, utbildning och en meningsfull fritid för så många människor som möjligt. Vår vision, att ’Hästen utvecklar och förenar Sverige’, känns fortfarande lika aktuell.

Den som önskar få möjlighet att umgås med hästar bör kontakta någon av landets alla rid- eller travskolor, alternativt hitta en hästverksamhet i närområdet. Sök på GillaHast.se.

Fakta

HNS nya strategiplan delas in i fyra huvudområden:

  • Hästen i fokus
  • Hästen i samhället
  • Utbildning med kvalitet
  • Attraktiv hästnäring

Här kan du läsa den strategiska planen i sin helhet.

För ytterligare information

Karolina Lagerlund, vd HNS
Tel: 072-718 28 75
E-post: karolina.lagerlund@hastnaringen.se