Hästens miljö

Foderstatsprogram

Räkna ut rätt fodermängd

För att kunna räkna ut en korrekt foderstat behöver man känna till eller kunna uppskatta hästens vikt, ha tillgång till foderanalyser samt ha en uppfattning om vad som är ett rimligt dagligt foderintag.

En foderstatsberäkning behövs för att vara säker på att näringsintaget motsvarar hästens behov, vilket är särskilt viktigt för dräktiga och digivande ston samt unghästar.
Även hårt tävlande hästar behöver en noga uträknad foderstat för att kunna prestera väl.

Man bör göra en individuell foderstat för varje häst eller ponny i stallet. Genom sådana foderstatsberäkningar kan man dessutom beräkna hur mycket foder som behövs för hela stallperioden fram till nästa bete.

Grovfoder basen i hästens foder

För att minska risken för bland annat beteestörningar och sjukdomar som kolik, bör en så stor andel strå- eller vallfoder som möjligt ingå i foderstaten.

Fri tillgång till vallfoder av lämplig kvalitet kan tillämpas för många hästar men för hästar som äter större mängder än de behöver kan begränsningar vara nödvändiga.  Dock bör mängden strå/vallfoder inte vara mindre än 1,5- 2,0  kg torrsubstans per 100 kg kroppsvikt.

Om kg torrsubstans och om kg foder:

1 kg torrsubstans (ts) motsvaras av olika mängder hö, hösilage och ensilage eftersom vatteninnehållet i dessa foder är olika.

Hö innehåller 84 % ts:
 1 kg ts hö motsvaras av 1/0,84 = 1,2 kg hö

Hösilage med ts-halten 63 %
: 1 kg ts hösilage motsvaras av 1/0,63 = 1,6 kg hösilage

Ensilage med ts-halten 37 %
: 1 kg ts ensilage motsvaras av 1/0,37=2,7 kg ensilage

1 kg hö motsvarar 1*0,84
 = 0,84 kg ts hö med 84 % ts-halt

1 kg hösilage motsvarar 1*0,63
 = 0,63 kg ts hösilage med 63 % ts-halt

1 kg ensilage motsvarar 1*0,37
=0,37 kg ts ensilage med 37 % ts-halt

Läs mer om hästens näringsbehov.

Analys på grovfodret absolut nödvändigt

Kom ihåg att det krävs en analys av vallfodrets energivärde, protein- och mineralinnehåll samt torrsubstanshalt för att kunna räkna en foderstat. En analys utan mineralinnehåll är oftast någon hundralapp billigare, men medför att man inte känner till innehållet av Ca, P och Mg i vallfodret, vilket i sin tur gör att man inte vet om eller vilket mineralfoder som behövs. Det är alltså väl värt den extra kostnaden att även få med mineralinnehållet i analysrapporten.

För hjälp att tolka analysen på ditt grovfoder, läs mer HÄR!
För så kallade färdiga foderblandningar av olika fabrikat, finns angivet på säcken vad fodret innehåller. Gäller även för mineraler och eventuella vitaminer; läs på förpackningarna!

Sök försäljare via nätet

Allt fler grovfoderproducenter siktar nu in sig på hästmarknaden. Det är av stort värde att hitta ett företag som kan åta sig att fortlöpande leverera grovfoder av god kvalitet. Givetvis med åtföljande analys så att du kan säkerställa en balanserad foderstat.

Idag kan man söka grovfoderproducenter på nätet, t ex via sökbegrepp som ”hö, grovfoder, häst”.

HästSveriges foderstatsprogram

Det har visat sig att foderstatsprogrammet är svårt att öppna med till exempel webbläsaren Safari på Mac-datorer. Prova om möjligt att använda webbläsaren Firefox eller Chrome i stället.

Gå direkt till FODERSTATSPROGRAMMET