Om hästen

Hästens mentala hälsa

Hästens mentala hälsa

Precis som människan kan hästen uppleva törst, hunger, rädsla, smärta, oro med mera. Upplevelse av dålig utfodring, inhysning, sjukdom eller skada är en aspekt på hästvälfärd.

Men god välfärd är mer än avsaknad av negativa känslor och många forskare är intresserade av att kunna mäta positiva upplevelser som glädje, förväntan, trygghet och nyfikenhet. Man vet exempelvis att hästar kan ha en optimistisk eller pessimistisk inställning till en situation eller en människa. Ungefär som att se på glaset som halvfullt eller halvtomt. Det visar hur viktigt det är att du själv och din träning signalerar en positiv upplevelse för hästen!

häst-och-hälsa

Är din häst nyfiken och söker kontakt? Eller är det tvärtom? Foto: Carin Wrange

I den dagliga hanteringen kan vi på många sätt påverka hästen. Hästar är väldigt känsliga för både ljud och rörelse och många gånger registrerar de mer information om omgivningen och oss och än vad vi själva vet/tror att vi skickar ut.

Hästen kan framförallt uppmärksamma små detaljer i vårt beteende, ofta sådant som vi gör helt omedvetet när vi till exempel blir nervösa, arga, rädda eller stressade. Hästen känner direkt av vårt humör när vi kommer till stallet, exempelvis på hur snabbt vi går, vårt ansiktsuttryck eller röstläge. Att vi är avslappnade och lugna i kontakten med hästen är en förutsättning för att hästen ska bli avspänd och mottaglig för nya intryck och lärdomar. Rutiner och konsekventa regler för hästen skapar trygghet och förutsägbarhet.

Det viktigaste sättet att avläsa hästens mående och sinnestillstånd är att vara observant och uppmärksam på dess beteende. Oftast är ett förändrat beteende ett tecken på att något inte står rätt till.

Ett vanligt misstag från många hästägare är att läsa in sina egna känslor och önskemål i hästen. Detta kallas i vetenskapliga termer antropomorfism och kan leda till att man försämrar välfärden för hästen trots att avsikten var den motsatta. Exempel på detta är att lägga på ett extra täcke när det är kallt, ta in hästen för att det är mörkt ute eller ge den extra kraftfoder för att det är helg eller liknande. Det är viktigt att skilja på hästens behov och sina egna som människa samt att våga kritiskt granska sig själv och varför man gör på ett visst vis.

Läs mer:

Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU och Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik

2019-05-02