Om hästen

Hästens munhälsa och hull

Hästens munhälsa och hull

God mun- och tandhälsa är mycket viktigt för hästens välmående och hälsa vilket direkt inverkar på välfärden. Det är avgörande för hur bra hästen kan bryta ner foder och gräs och tillgodose sig näring men också för att slippa smärta från munhålan.

Om fodret inte tuggas ordentligt ökar risken för problem, till exempel förstoppningskolik. Det kan också vara så att hästen på grund av sin dåliga tandhälsa får svårt att tugga maten. Fodret kan då samlas i så kallade foderbollar i kinden istället för att sväljas och åka ner i magsäcken. Detta är en vanlig anledning till avmagring på äldre hästar. Det är därför av stor vikt att årligen undersöka hästens munhåla hos veterinär som är vidareutbildad på hästens tänder.

tandvard-hast-veterinar-klinik

Hästens tänder och munhåla bör undersökas och eventuell åtgärdas varje år. Foto: Carin Wrange

Ge akt på hästens hull

Att hästens hålls i ett normalt hull är en viktig välfärdsaspekt, men det är också svårt för ett otränat öga att bedöma. Därför har det tagits fram tydligt beskrivna skalor för hullbedömning  som man kan ta hjälp av vid kontroll av hästens hull.
Hästen mår inte bra av att vara för mager, precis som även övervikt kan leda till sjukdomar. Om en häst plötsligt magrar av måste man ta reda på varför detta sker. Antingen får den inte i sig den näring som den behöver, eller så kan en underliggande sjukdom vara anledning till avmagringen.

Det första man behöver göra om man har en häst som magrat av är att se om hästen får i sig fodret över huvud taget. Kan den äta? Låter de andra hästarna i flocken hästen komma åt fodret? Hur är konkurrensen om fodret? Är foderstaten väl anpassad? Om ingen förklaring kan finnas behöver veterinär utreda underliggande orsaker till avmagringen.

Vanligt med tjocka hästar 

Övervikt är tyvärr ett ökande problem i Sveriges hästpopulation. De flesta hästar får i sig mer energi än vad de gör av med, vilket är ett välfärdsproblem. Många gånger kan det vara bristen på rörelse och motion som leder till ett minskat energibehov, inte överutfodring.
Övervikt på häst kan leda till ökad belastning på ben och leder men även felaktig insulinreglering och sjukdomar som EMS (Equine Metabolic Syndrome) som i sin tur kan leda till fång.

Om din häst behöver minska i vikt bör du i första hand räkna ut en foderstat baserad på ett grovfoder som är anpassat till hästens behov. Du behöver därför en analys på varje parti grovfoder för att kunna göra beräkningen. På HästSverige finns ett foderstatsprogram som du kan använda för uträkning av foder.

Om du behöver minska på energiinnehållet bör du i första hand ta bort eventuellt kraftfoder och öka hästens grad av motion/rörelse. De flesta hästar klarar i normalt arbete klarar sig utmärkt med enbart grovfoder av god kvalitet och sammansättning.

Hästar betar i hage

Hästar kan lätt lägga på hullet när de får gå på ett bete med högt näringsvärde. Foto: Carin Wrange

Sjukdomar kan förebyggas

Länkar:

Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU och Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik

2019-04-12