Om hästen

Så påverkas hästen av foder

Så påverkas hästen av foder

Hästen är en så kallad grovtarmsjäsare vilket betyder att den i huvudsak tar upp näring via grovtarmen genom en nedbrytningsprocess med hjälp av goda bakterier.

Hästens matsmältningssystem är anpassat för att primärt bryta ner föda med högt fiberinnehåll och lågt energiinnehåll vilket gör att det i huvudsak bör bestå av grovfoder för att tarmen ska må bra.

Bakteriefloran i tarmen är extremt komplex och skiljer sig mellan olika individer samt varierar under året och ändras när hästen byter foder. Av den anledningen ska man vara försiktig vid foderbyten och göra detta successivt då man sett att det är en riskfaktor för kolik. Förändringar i foderstaten bör göras över minst 14 dagar där man introducerar lite av det nya fodret varje dag och blandar med det man redan har.

hästar-grovfoder-hösilage-hästsverige

Grovfodret är det i särklass viktigaste fodret för hästar. Foto: Carin Wrange

Behövs stabilt PH-värde

För att bakterierna i tarmen ska må bra behöver PH-värdet i mag-tarmkanalen vara stabilt. Stora mängder kraftfoder innehållande stärkelse kan sänka PH-värdet vilket gör att sammansättningen av bakterier förändras.
Det kan resultera i en ökning av icke gynsamma bakterier medan så kallade goda bakterier minskar i antal. Det kan leda till både magsår, lös mage och kolik och direkt inverka negativt på hästens välfärd.

Observera att hästens underhållsbehov av grovfoder för att tarmen ska fungera bra är minimum 1 kg torrsubstans per 100 kg häst. För att veta vilken torrsubstans och näringsinnehåll fodret har, görs en så kallad grovfoderanalys. Denna behövs när man räknar ut hästens foderstat. På HästSverige  finns en sida där du med hjälp av din grovfoderanalys kan räkna ut en foderstat (se länk under veta mer).

Hästens behov av att tugga

Eftersom den vilda hästen ägnar stora delar av sitt dygn åt att söka och äta foder har hästen utvecklat ett så kallat tuggbehov. Hästen behöver tugga för att kunna få utlopp för detta som har en direkt koppling till välfärden.
Om hästen ges foder som går för snabbt att äta (jämför 1 kg havre på 10 min jämfört med 1 kg hö som tar 30-40 min) kommer tuggbehovet inte att tillgodoses. Hästen är då fortfarande motiverad att äta/tugga vilket kan göra att hästen hittar nya vägar att tillgodose behovet. Hästen kan istället utveckla stereotypier såsom krubbitning, vävning, boxvandring med mera.
Ett sätt att öka ättiden är att fodra med hö eller hösilage som har lågt energiinnehåll för att kunna ge större och fler fodergivor. Att komplettera foderstaten med halm av god hygienisk kvalité är ett annat bra alternativ för att tillgodose hästens tuggbehov utan att öka intaget av energi.

Viktigt med god hygien

Att fodret har en god hygien är extremt viktigt för hästens hälsa och kan direkt kopplas till djurvälfärd. Mögelsvamp och dammpartiklar leder snabbt till problem med hästens luftvägar och ibland bilda mykotoxiner (=gift) som kan göra hästen mycket sjuk.
För att undvika detta gäller det att fodret både produceras och förvaras på ett bra sätt. Vid analys av grovfoder kan man beställa en hygienisk och mikrobiologisk analys som beskriver förekomst av svampar och bakterier. Analysen ger en bra bild av fodrets kvalitet.

Både i hösilage och hö finns risk för så kallat Botulinum-toxin. Det är ett gift som kan bildas av bakterien Clostridium Botulinum. Bakterien kan finnas i kadaver som följt med grovfodret vid skörden. Om hästen får i sig detta toxin leder det till allvarlig sjukdom med bland annat förlamning och i regel går hästens liv inte att rädda. Det finns ett vaccin mot en viss typ av botulism (typ B) som rekommenderas till hästar som framförallt äter inplastat foder.

IMG_4429

Ett friskt och grönt vallfoder som torkas på sträng innan skörd. Foto: Carin Wrange

Olika slags hästfoder

På HästSverige kan du läsa mer om foder och hur det påverkar hästen. Du kan även fördjupa dig i HästSveriges foderskola i 10 delar.

Allmänt om hästens foder
Hästens grovfoder
Hästens kraftfoder
Foderskolan
Foderstatsprogram
Felaktig utfodring
Om botulism

Tarmflora och ättider

Studie av tarmflorans sammansättning och årstidsvariation i grovtarmen hos travhästar med grovfoderdiet – examensarbete 2013 vid SLU av Jonna Kangas.

Om hästens ättider i olika grovfodersystem – examensarbete 2012 vid SLU av Michaela Lindbäck.

Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU och Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik

2019-04-10