Om hästen

Hästens hov & tå

Hästens tå & hov

”No hoof – no horse” är ett gammalt engelskt talesätt som väl närmast skulle kunna översättas med ”utan hovar – ingen häst”. Sanningen i påståendet är det många som fått erfara, inte minst de hovslagare och veterinärer som arbetar med sjuka och skadade hovar.

Alltför många hästägare drar ut alldeles för mycket på tiden mellan verkningarna/skoningarna, av missriktad sparsamhet (eller okunnighet?).
Där tumregeln säger 6 à 8 veckor kan det nu bli 10, ja till och med 12 veckor! Att hästen går så litet att ”skorna inte slits” betyder ju inte att hoven slutar växa.
Följden blir felaktiga hovformer och därmed felbelastningar och/eller dålig hornkvalitet!

IMG_0801(1)(2)

En korrekt skoning som görs regelbundet är viktig för hästens funktion och hållbarhet. Foto: Carin Wrange

Hoven – mjuka vävnader med hårt skal

Hoven är en märklig konstruktion. I grund och botten motsvarar den hundens klo eller vår nagel. Ytligt sett är hoven en hård och ganska oeftergivlig ”kapsel” som täcker hästens tåspets.Hoven är just den punkt som hos hästen tar upp hela belastningen vid kontakten med marken.

För att den viktiga stötdämpningen mellan fot och mark skall fungera måste hästen ha en normalt formad och frisk hov. Och det kräver regelbunden och rätt utförd hovvård.

Hoven växer hela tiden

Även om den hovens yttre består av ”död” vävnad på samma sätt som vår nagel så nybildas även hoven och växer till hela tiden. Och hovens hornkapsel sitter starkt fästad till underliggande läderhud från vilken det nya hornet bildas.

Just anslutningen mellan hornkapseln (den hårda delen av hoven) och läderhuden, eller ”kötthoven” som man säger, är en känslig del av hoven. Det är till exempel här de mest förödande effekterna av ett fånganfall uppträder.

Skador i läderhuden kan också leda till störningar i hornbildningen med försämrad hovkvalitet som följd. Det räcker med förändringar i foderstaten eller en tids sjukdom för att resultatet skall kunna avläsas i hornets utseende som ett tvärgående band parallellt med kronranden.

Många blodkärl i hoven

Läderhuden är mycket rikligt försedd med blodkärl och nerver. Om en inflammation uppträder i läderhuden och man får en svullnad så håller hornkapseln emot. Och på insidan – under läderhuden – ligger hovbenet och håller emot på samma sätt. Följden blir ”högt tryck” och kraftig smärta.

Text: Göran Dalin, SLU, och Jenny Ennerdal, SHF, leg. veterinärer, 2014-06-16, redigerad 2020-03-20