Hästens miljö

Visitering

Visitering av häst

I den dagliga hälsokontrollen ingår att känna och klämma på hästen och titta på hur den rör sig.

Visiteringavhast(1)_200[1]
Visitering av häst görs gärna i samband med rykt och annan skötsel. Foto: Viktor Wrange, SLU

Hästar som står på stall skall kontrolleras ordentligt varje dag. Hästar på bete kan vara svårare att gå igenom noga varje dag, men förutom daglig tillsyn av flocken skall man sträva efter att granska varje häst individuellt minst en gång i veckan.

Den noggranna dagliga kontrollen när man tittar på och känner igenom hästen kallas visitering och görs vid rengöring/rykt samt före och efter arbete.

När man visiterar en häst gör man dels en bedömning av hästens yttre på avstånd, dels känner man igenom hud, muskler, senor med mera.

Det är viktigt att man är systematisk och gör på samma sätt varje gång så att man inte missar någon kroppsdel. Genom den dagliga kontrollen lär man också känna de olika hästarnas egenheter och kan därför tidigt upptäcka skador och sjukdomar som är på gång.

Gör likadant varje gång

Börja med att titta på hästen på avstånd, stå utanför boxen eller om den står uppbunden,  och granska hästens hållning och uppträdande. Avlastar den något ben eller står den på annat sätt onormalt? Forcerad andning som vid feber eller smärttillstånd kan man också se på håll liksom om hästen ser ”ruggig och hängig” ut.

Sedan går man fram till hästen och börjar lämpligen med huvudet. Titta efter flytningar från näsborrarna som kan vara tecken på luftvägsinfektion, kontrollera ögonen och huden i och kring mungiporna.

Fortsätt sedan med att känna igenom hals, bål och extremiteter efter sår, svullnad, värme eller ömhet. Var särskilt noga med de partier där sadel eller sele samt gjord ligger åt. Tryckskador kan betyda långvariga problem!

IMG_6490
Hästens ben ska kännas igenom dagligen. Det är viktigt att tidigt upptäcka eventuella avvikelser. Foto: Carin Wrange

Extremiteterna (benen) skall kännas igenom noga, särskilt partierna nedanför karpus (”framknäet”) respektive hasen.

Det är bra om man har god kännedom om hästens anatomi och vet var ledgångar, senor och gaffelband återfinns.

Om du behöver bättre kunskap kring hästens olika kroppsdelar finns mer att läsa under avsnittet Anatomi och fysiologi på HästSverige.

Men ännu viktigare är att man vet hur de hästar man har ansvar för känns normalt – en plötsligt svullen och varm led eller sena får man inte missa!

Karlederna och hovarna skall kontrolleras noga, hoven skall alltid lyftas upp och kratsas ur med hovkrats. Var uppmärksam på hovbeslaget! Var också noggrann när hästen förs ut – rör den sig normalt? Håll ett extra öga på hästen i början och slutet av ett arbetspass eller när den släpps ut och tas in från hagen. Inga tecken på hälta, eller hur?

Kom ihåg – lista

Tidiga tecken på sjukdom

 • temperamentsförändringar (37,2-38,2 är normaltemp)
 • förlorad/störd aptit
 • ”ruggig och hängig”

Visitering

 • varje dag
 • före och efter arbete
 • granska hästen på håll
 • känn igenom sadelstad etc.
 • känn igenom extremiteterna
 • kontrollera hovarna och hovbeslagen

Kontrollera rörelserna

 • i början av arbetspass
 • i slutet av arbetspass