Hästens miljö

Aptit och avföring

Aptit och avföring

En viktig del av den dagliga hälsokontrollen är att titta om den har ätit och druckit normalt, samt om den kissat och bajsat. 

Aptitochavforing(1)(1)_200[1]
Det är viktigt att dagligen kontrollera hur hästen mår. Foto: Eleonora Jöngren

När man går sin stallrond morgon och kväll skall man alltid se efter om hästarna har ätit normalt eller om de lämnat foder orört.

Precis som med temperamentsförändringarna kan störd aptit vara ett tidigt tecken på att hästen håller på att bli sjuk.

Hästar skall ha tillgång till foder och vatten av bra kvalitet och kan reagera om det är något fel på fodret eller vattnet och låta bli att äta. Kolla därför både hästen och det kvarlämnade fodret.

Glöm inte vattenkoppen – se efter ordentligt att det inte ligger träck i den! Verkar foder och vatten vara utan anmärkning och andra hästar har ätit och druckit utan att tveka, undersök hästen ordentligt.

IMG_6528
Vid mockning får man besked om hästens träck ser normal ut. Foto: Carin Wrange

När man rengör boxen skall man alltid se efter om hästen haft avföring och om träcken är normal till utseendet.

Hästar som vanligen har en torr och formad träck och plötsligt får rinnande illaluktande avföring eller diarré är inte friska.

Ge även akt om på om det är ovanligt litet bajs i boxen eller om hästen försöker kissa upprepade gånger utan att lyckas.