Om hästen

Hästens munhälsa och hull

Hästens munhälsa och hull

God mun- och tandhälsa är mycket viktigt för hästars välfärd och hälsa, då hästar är gräsätare och behöver kunna tugga sin mat ordentligt för att bryta ned foder samt tillgodose sig näring.

I modern hästhållning baseras utfodring i huvudsak på grovfoder (exempelvis hö, hösilage och halm) som kompletteras med kraftfoder och mineraler vid behov. Om fodret inte tuggas ordentligt ökar risken för problem, till exempel förstoppningskolik eller foderstrupsförstoppning.

Hästens tänder växer hela livet

Hästtänder växer och slits ned under hela hästens liv. Därför är det nödvändigt med regelbundna tandkontroller för att förebygga problem. Om hästtänder slits ojämnt eller snett så kan det ge obehag och smärta. Förebyggande kontroller av munhålan är viktigt och ska göras av en veterinär som är vidareutbildad på hästtandvård.

Om tandhälsan blir dålig kan hästar få problem med att äta. Till exempel kan fodret samlas i så kallade foderbollar i kinden istället för att sväljas och åka ner i magsäcken. Detta är en vanlig anledning till avmagring på äldre hästar.

Om tänderna inte tas om hand kan vissa hästar även utveckla så kallade hakar eller vassa kanter som skaver på slemhinnan och ger upphov till sår. Det är därför viktigt att årligen undersöka hästens munhåla hos veterinär som är vidareutbildad inom just hästens tänder – en så kallad hästodontolog.

tandvard-hast-veterinar-klinik

Hästens tänder och munhåla bör undersökas och eventuell åtgärdas varje år. Foto: Carin Wrange

Håll koll på hullet

Att hästar hålls i ett normalt hull är en viktig välfärdsaspekt eftersom både under- och överhull är skadligt och kan göra hästar sjuka. Vanligast är att hästar är överviktiga vilket ger onödigt med belastning på kroppen. Att hullbedöma är svårt för ett otränat öga, därför har det tagits fram tydligt beskrivna skalor med bilder som stöd. Ta del av dem här.

Genom att regelbundet bedöma hästens hull så förebygger man att den blir för mager eller för fet. Om en häst plötsligt magrar av så behöver man omedelbart ta reda på varför. Det kan bland annat bero på att hästar inte får i sig tillräckligt med näring – antingen för att de inte får äta ostört eller på grund av tandproblem. En annan anledning kan vara en underliggande sjukdom.

Ibland finns ingen uppbar förklaring till problemet. Då är det viktigt att rådfråga en veterinär så att inte avmagring sker. Det är även klokt att rådfråga en agronom kring uträkning av en lämplig foderstat om man själv känner sig osäker.

Vanligt med överhull 

De flesta hästar i Sverige får i sig mer energi än vad de gör av med och övervikt är tyvärr ett ökande hästvälfärdsproblem. Det är ofta för lite rörelse och motion som leder till övervikt, och inte överutfodring. Därför behöver man även se över om rörelsemängden är tillräcklig, inte enbart minska ned på fodret. En bra åtgärd kan vara utökad utevistelse i stor hage eller motion anpassad till hästens behov.

Övervikt kan leda till ökad belastning på ben och leder men även felaktig insulinreglering och sjukdomar som Equine Metabolic Syndrome (EMS) som i sin tur kan leda till fång.

Räkna ut korrekt foderstat till din häst

Om din häst behöver gå ned i vikt behöver du i första hand räkna ut en foderstat baserad på ett analyserat grovfoder. Du behöver en analys på varje parti grovfoder för att kunna göra beräkningen. På HästSverige finns ett foderstatsprogram som du kan använda för uträkning av foder.

Om du behöver minska på energiinnehållet bör du i första hand ta bort eventuellt kraftfoder och öka hästens grad av motion/rörelse. De flesta hästar behöver inget kraftfoder utan klarar sig utmärkt med enbart grovfoder av god kvalitet och sammansättning. Kraftfoder är en komplettering till grovfodret och kan behövas vid ett stort energibehov, till exempel under dräktighet, tillväxtperioder hos unga hästar eller hos hårt tränande hästar.

Hästar betar i hage

Hästar kan lätt lägga på hullet när de får gå på ett bete med högt näringsvärde. Foto: Carin Wrange

Sjukdomar kan förebyggas

Länkar:

Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU, Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik och Sofie Viksten Engfors, PhD, specialiserad inom hästvälfärd. Uppdaterad 2023-04-27.