Om hästen

Endokrinologi - hormoner

Endokrinologi - hormoner

Endokrinologi är läran om kroppens tillverkning, insöndrande och påverkan av hormoner i kroppen. Hormoner tillverkas på ett ställe i kroppen och förs via blodet till ett annat mål, till exempel ett organ.

Hästar har precis som andra djur och människor hormoner. Hormonerna för signaler till målcellerna för att styra deras funktion. Hormoner har betydelse för kroppens ämnesomsättning, salt- och vattenbalans, blodtrycks- och temperaturreglering, uppbyggnad av skelett och muskulatur, blodbildning och för vår fortplantning.

När allt fungerar som det ska, så reglerar ett styrhormon hormoninsöndringen, så att det hela tiden är den nivå av hormonet som kroppen behöver. När hästen har en endokrinologisk störning som till exempel PPID, (även kallad Cushing’s syndrom) eller insulinresistens påverkas hormonbalansen och det leder till olika sjukdomstecken.

Endokrina organ

Många olika organ kan bilda hormoner. Exempel är binjurarna, bisköldkörtlarna (parathyroidea), brässen (thymus), bukspottkörteln, fettvävnad, hjärtat , hypofysen, hypotalamus, levern, mag-tarmkanalen, njurarna, placenta (moderkakan under graviditeten), sköldkörteln, tallkottkörteln (epifysen), testiklarna, och äggstockarna.

Bukspottkörteln (pankreas)

För hästar är insulin från bukspottkörteln ett viktigt hormon som man framför allt pratar om när det gäller sjukdomarna insulinresistens och ekvint metabolt syndrom. Langerhanska öarna i bukspottkörteln består av alfaceller som producerar glukagon och betaceller som producerar insulin. Dessutom finns deltaceller som tillverkar somatostatin, epsilonceller som producerar gherin och PP-celler som gör pancreatisk polypeptid.

Hypotalamus

Hypotalamus är det område i hjärnan som är ansvarigt för det allra mesta som rör det endokrina systemet. Hypotalamus skickar hormonella och nervösa signaler till hypofysen.
Hormoner som hypotalamus producerar och skickar till hypofysen inkluderar:

  1. Tyreotropinfrisättande hormon (TRH, protirelin)
  2. Gonadotropinfrisättande hormon (GnRH)
  3. Tillväxthormonfrisättande hormon (GHRH)
  4. Kortikotropinfrisättande hormon (CRH)
  5. Somatostatin (SS)
  6. Dopamin (DA)

Hypofysen

Hästens hypofys delas in i neurohypofysen och adenohypofysen. Adenohypofysen kan ytterligare indelas i pars distalis, pars intermedia och pars tuberalis. Funktionen är påverkad till exempel hos hästar med PPID (hypofysär pars intermedia dysfunktion).

Adenohypofysen tillverkar sex huvudtyper av hormoner:

1. Adrenokortikotropiskt hormon (ACTH, korticotropin) styr kortisolinsöndringen i binjurebarken. Insöndringen av ACTH från hypofysen stimuleras av hormonet kortikotropinfrisättande hormon från hypotalamus.

2. Follikelstimulerande hormon (FSH) är ett gonadotropin. FSH får äggstockarna att producera östrogen och progesteron samt sätter igång ägglossningen, respektive stimulerar testosteron- och spermieproduktionen i testiklarna.

3. Prolaktin (PRL) styr tillsammans med oxytocin frisättningen av mjölk i mjölkkörtlarna, och bildande av oligodendrocytstamceller. I hypofysen produceras två hormoner, PRL-RH som stimulerar prolaktinproduktionen och dopamin (PRL-IH) som hämmar den. Det frisätts i respons på TRH och prolaktinfrisättande hormon.

4. Tillväxthormon (GH) styr tillväxten i skelett, vävnader och muskler. Detta sker genom att hormonet stimulerar broskceller att tillväxa, proteiner att syntetisera i vävnader och IGF-1 att bildas. I viss mån har GH en antiinsulinerg effekt, genom att minska cellernas möjlighet att ta upp glukos samtidigt som nedbrytningen av fettceller stimuleras. Mängden GH som insöndras beror främst på två hormoner från hypotalamus, GH-RH (stimulerande) och somatostatin (GH-IH, hämmande). Andra faktorer som påverkar GH är bland annat könshormoner, insulin, insulinliknande tillväxtfaktor och tyroidhormoner.

5. Tyreoideastimulerande hormon (TSH, tyrotropin) styr bildandet av tyroxin och trijodtyronin i sköldkörteln. Somatostatin har en hämmande effekt på insöndringen av TSH. Det frisätts i respons på TRH.

6. Luteiniserande hormon (LH) är liksom FSH ett gonadotropin, som styr äggstockars och testiklars in- och utsöndring. LH stimulerar Leydigcellerna i testiklarna att tillverka androgener. LH får äggblåsan hos ston att mogna och ovulera (ägglossning) och en gulkropp utvecklas.

Text: Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA 2014-01-29