Om hästen

Hästens anatomi & fysiologi

Hästens anatomi & fysiologi

Den som ansvarar för att sköta och arbeta med djur måste besitta goda kunskaper om djurkroppens anatomi, fysiologi och funktioner för att ge djuret rätt skötsel, för att ställa lagom stora krav på prestationer och för att säkra hälsa och hållbarhet. En hög kunskapsnivå utgör bästa djurskyddet.

svart-swb-sto-i-hage-med-rosa-horsewear-täcke-uppvisar-god-anatomi-hos-häst

Anatomi = Läran om kroppens byggnad, dess form och utveckling.

Fysiologi = Läran om de normala kroppsfunktionerna, och hur de regleras.

Stor variation mellan raser

Kroppsbyggnaden och därmed det som kallas för exteriören kan variera väldigt mycket mellan olika hästar.

Storlek, grovlek och proportioner mellan kroppsdelarna skiljer sig bland annat åt mellan hästar av olika raser och kön men påverkas även av parametrar som ålder, träningsgrad och hull. Även genomgångna sjukdomar och skador kan lämna spår i hästens yttre.

Hästens exteriör kan alltså sägas vara en sammanfattning av dess medfödda och förvärvade egenskaper. Sammantaget är dock hästar jämfört med många andra djurslag fantastiska atleter. Hästen som djur är både snabb, stark och explosiv. Läs mer om det på sidan Hästen – en fantastisk atlet.

Galopphästar i löp

Hästen har egenskaper som utnyttjas på olika sätt. Här ser vi galopphästar i aktion. Foto: Carin Wrange

Kunskaper om beteende – för en bra hästvälfärd

Förutom kunskaper om hästens kropp är det också viktigt att känna till hästens beteende och vad som krävs för att ge hästen en bra välfärd.

Hästens beteende baseras framförallt på de egenskaper som historiskt har hjälpt hästen att överleva. Flykt, flock och föda brukar användas som en kort förklaring till de mest grundläggande beteendena. Beteenden som lever kvar i våra hästar än idag, trots att de allra flesta lever som tamdjur. För att lära dig mer om hästens beteende klickar du dig vidare här.

När det gäller hästens välfärd finns flera aspekter att ta hänsyn till för att hästen ska må bra. Ett viktigt område inom hästkunskap som har uppmärksammats allt mer de senaste åren. På den här sidan har vi samlat information om hästvälfärd – och hur du gör för att se till att din häst mår bra. 

Relaterat:

Källa: Göran Dalin, SLU, 2013-10-18. Senast uppdaterad 2020-03-02.