Om hästen

Hur ont har hästen?

Hur ont har hästen?

Ibland hör man att djur inte har lika välutvecklad smärtkänsel som människa. Det är naturligtvis helt fel. För att tolka hästens smärta krävs erfarenhet.

Hästar uttrycker inte sina smärtupplevelser på samma sätt som till exempel människa. Hästar skriker inte av smärta och de berättar inte var de har ont. Deras smärtsignaler är annorlunda, mer svårtolkade och det krävs erfarenhet och god iakttagelseförmåga för att man skall kunna se att en häst har ont och bedöma hur ont den har.
Det kan vara väldigt svårt att förutse hur en häst som skadat sig kommer att reagera när man skall behandla den. Normalt “snälla och lätthanterliga” djur kan bli livsfarliga att hantera. Ett annat problem är att reaktionen inte behöver stå i direkt proportion till smärtan och skadans svårighetsgrad.

Behövs lugn och ro

Man måste vara medveten om detta när man skall hantera hästar som har ont. Lugn och ro, ingen brådska, välkänd miljö och bekanta människor bidrar till att det blir mindre svårt att behandla hästen.
Kom ihåg att många av hästens reaktioner är reflektoriska smärta utlöser avvärjningsreaktioner. Hästen sparkar inte av elakhet! Det lönar sig inte att straffa hästen när smärtan blir för svår. Det gör bara att hästen blir ännu mer svårhanterad i framtiden. Minnen som är förknippade med obehag, smärta och rädsla ger nämligen de allra starkaste och mest bestående minnena.

Text: Göran Dalin och Jenny Ennerdal, leg. veterinärer, 2014-01-29, uppdaterad 2019-04-22

Smärta hos hästar

Att ha ont och känna smärta tycker nog de flesta är någonting man gott kunde klara sig utan, men så är naturligtvis inte fallet. Smärtsinnet är avgörande för att vi skall undvika svåra skador och för att vi skall kunna överleva i den miljö vi befinner oss.

Detta gäller hästar i lika hög grad som det gäller människan och alla andra djur. Problemet är väl bara att vi som hanterar hästarna tycker att deras reaktioner på smärta inte alltid är så “intelligenta”. Men där har vi nog fel. Låt oss titta litet närmare på vad smärta egentligen är och vad smärta har för betydelse för djur.

Smärta från inre organ i bröst och bukhåla har ofta en annan karaktär än smärta från huden. Dels är smärtan mer diffus, inte lika skarp (men kan vara det!) och den kan vara svår att placera. Liksom smärta från andra kroppsdelar ger dock kraftig smärta från bröst och bukorganen upphov till hjärtklappning, höjt blodtryck, svettning etc. Inflammation i bröst eller bukhålans hinnor är förbundet med stark smärta eftersom bröst och bukhinnorna är väldigt rikligt försedda med smärtnerver.

Kolik är ett särskilt smärttillstånd, som har stor betydelse hos häst, och är ett samlingsbegrepp för smärttillstånd i bukhålan. Det betyder att smärtan kan ha sitt ursprung i många olika organ. Därav följer att smärtan kan vara av väldigt olika karaktär, både vad gäller intensitet och varaktighet.

Smärta kan göra “olika ont”

Många olika faktorer påverkar hur smärtan uppfattas. Olika delar av kroppen är försedd med olika grad av känsel och vissa kroppsdelar har större smärtkänslighet än andra.

Om hästen är stressad eller väldigt fixerad vid någonting, till exempel vid tävling eller under ett slagsmål med en annan häst, så tycks den “tåla mer” än om samma skada skulle inträffa i det lugna stallet.
Detta har med smärtreglerande system i nervsystemet att göra. Dessa kan under en stund blockera en del av smärtförnimmelserna. När hästen sedan kommit i mål eller avslutat slagsmålet, så slår smärtan ut med full kraft.

En annan iakttagelse är att olika hästar kan visa väldigt olika reaktioner på samma skada liksom att en och samma häst kan reagera väldigt olika vid två olika tillfällen. Smärtupplevelsen påverkas som nämnts av stressnivån, men också av tidigare erfarenheter (“hästminne”), av miljön hästen befinner sig i (hemma eller borta), av människornas uppträdande och av många andra faktorer.

Rädd häst reagerar mer

Hästen kan reagera med aggressivitet, den kan försöka fly undan eller också kanske den någorlunda fogligt finner sig i att bli undersökt och behandlad. Kom ihåg att en rädd häst ofta reagerar på ett överdrivet sätt för smärta! Hästar som har en skada som ibland gör ont och ibland inte, kan var svåra att förstå sig på.

En häst med exempelvis en ryggskada som bara smärtar vid vissa rörelser lär sig snart att just den rörelsen är förknippad med smärta. Hästen försöker naturligtvis undvika smärtan och vägrar därför att göra rörelsen. Hästen blir “istadig” inte så lätt att begripa för ryttaren, men det är väl så viktigt att ha smärta som ett alternativ när man försöker reda ut varför hästen beter sig så.

Text: Göran Dalin och Jenny Ennerdal, leg. veterinärer, 2014-01-29, redigerad 2019-04-22